www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Dodatek: „Teorie elektrických vodičů“

Náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Vysokofrekvenční generátor napájí dvouvodičové vedení stylizované jako symetrický anténní kabel. Pod ním je na diagramu znázorněna závislost napětí na délce vedení. Animace: Sinusoida se pohybuje plynule po ordinátě diagramu. Vzdálenost mezi dvěma hřebeny vln je rovna vlnové délce λ. V kterémkoli bodě na ordinátě se měří napětí v závislosti na čase.

Obrázek 1: Časový průběh napětí na vf vedení (tzv. „putující vlna“)

Většina obsahu kapitoly „Teorie elektrických vedení“ se předpokládá v kurzu „Základy radaru“. Tato kapitola je opakováním známých témat z hodin fyziky. Zvláštní důraz je kladen na technologii vlnovodů.

Obrázek 2: Časový průběh napětí na vf vedení (tzv. „putující vlna“)

Cíle výuky:

Zde uvedené cíle výuky mají poskytnout přehled o tématech, která lze v této kapitole očekávat. Kapitola „Technologie vlnovodů“ poskytuje základní znalosti pro pochopení následujících kapitol o speciálních radarových sestavách. Je určen k získání základních znalostí o teorii elektrických vedení. Na konci této kapitoly by žák měl: