www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Приложение: Предавателни линии

Предварителен преглед на уебсайта

Изображение 1: Предварителен преглед на уебсайта

Високочестотен генератор захранва двупроводна линия, стилизирана като симетричен антенски кабел; под него на схемата е показано напрежението като функция на дължината на линията. Анимация: Синусоидалната вълна се движи непрекъснато по ординатата на диаграмата. Разстоянието между два гребена на вълната е равно на дължината на вълната λ. Във всяка точка на ординатата измереното напрежение се променя като функция на времето.

Изображение 1: Времеви ход на напрежението на високочестотна линия (т.нар. «бягаща вълна»)

По-голямата част от съдържанието на главата "Линейна технология" се приема в курса «Основи на радиолокацията». Тази глава представлява повторение на известни теми от уроците по физика. Специален акцент е поставен върху вълноводната технология.

Изображение 2: Времеви ход на напрежението на високочестотна линия (т.нар. «бягаща вълна»)

Цели на обучението:

Изброените тук цели на обучението имат за цел да дадат обща представа за темите, които ще бъдат разгледани в тази глава. Главата «Предавателни линии» предоставя основните познания за разбиране на следващите глави за специалните радарни възли. Той е предназначен за осигуряване на основни познания по теория на електрическите линии. В края на тази глава обучаемият трябва да: