www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kuantum Radarı

Bir kuantum radarı, bir 3-boyutlu hacimde nokta hedefleri belirlerken kuantum dolaşıklığının kendisine özgü fiziksel özelliklerini kullanır.

Bu anlamın temelleri fizikteki dalga-parçacık ikilisine dayanır. Kuantum fiziği bilgisine göre, kuantum fiziğinin nesnelerine klasik dalgaların yanı sıra, klasik parçacıkların özellikleri de atanmalıdır. Boşluktaki zayıflamaya uygun olarak göre bir klasik dalga bir büyük hacme yayılacaktır. Bununla birlikte, bir klasik parçacık aynı anda bir başka yerde olamaz. Bunun bir sonucu olarak her iki özellik de birbirini karşılıklı dışlar. Kuantum mekaniğinde parçacıklar, bu çelişkinin çözüldüğü dalga işlevleri ile tanımlanır.

Kuantum dolaşıklığı, örneğin bir çift fotonun birbirine bağlı olduğu ve her iki fotonun da aynı özelliklere sahip olduğu kuantum fiziğindeki bir olaydır. Fotonlar uzun bir mesafede ayrılmış olsa bile, bir foton üzerinde gerçekleştirilen eylemler diğerini etkilemeye devam eder. Eğer çiftteki bu fotonlardan biri şimdi diğerinden bağımsız olarak etkileniyorsa, örneğin bir yansıma ile halâ bağlı kalırlar, ancak bu olaydan dolayı (decoherence) diğer foton çiftlerine kıyasla, diğer sunucular tarafından yankıyı belgelemekte kullanılan bir benzersiz özelliğe sahiptirler.

Bu şekilde, hayalet uçaklar gibi nesnelerden gelen aşırı zayıf yankılar bile ortam gürültüsünde algılanabilir. Teori için şimdilik bu kadar yeterlidir.
 

Teknik olarak, bu tür foton çiftleri üretilmeli ve görünür veya kızılötesi bölgede ayrılmalıdır. Bunu halâ bir lazer üreterek evreuyumlu bir ışığı (burada aynı polarizasyon ile) sorunsuz bir şekilde üretmek mümkündür. Fotonlar, berilyum sıvı kristal kullanılarak iki kuantum dolanmış fotona ayrılır. Bu ayrı fotonlardan biri bir gönderim işareti üretmek için kullanılır, diğeri ise „evde“ kalır. Aşağıdaki problemlerin bir kuantum radarında çözülmesi gerekir:

Bunun laboratuvarda zaten çalışması gerekir. Ne yazık ki uygulamada doğrulanabilir teknik gerçekleştirmeler veya saha denemeleri henüz yoktur. Bir deneme hakkında (kim tarafından yapılmışsa) daha sonra denemeye katkısı olmayan, kurgu üreten üçüncü taraflarca yazılmış çok sayıda teknik yayın olmalıdır.