www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Radiowysokościomierz

PRW-17 “Odd Group”
(Kliknij aby powiększyć: 480·640px = 49 kByte)

Bild 1: PRV-17 „Odd Group“

Co to jest wysokościomierz?

Radiowysokościomierz

Radiowysokościomierz jest jednokanałową impulsową stacją radarową przeznaczoną do pomiaru wysokości i kąta wzniesienia. Jego antena tworzy jednołopatkowy wzór w kształcie igły, węższy w obu płaszczyznach i węższy w płaszczyźnie pionowej. Antena jest mechanicznie obracana w płaszczyźnie pionowej, aby zapewnić przegląd przestrzeni i zmierzyć kąt celowania.

Wysokościomierze posiadają wskaźnik typu „R-H” (wskaźnik zasięgu i wysokości, RHI-scope) z ekranem polarnym do przedstawiania celów. W tym wskaźniku poziome przemiatanie jest przemiataniem zasięgu, a pionowe przemiataniem wysokości, przy czym linie o jednakowej wysokości tworzą układ linii równoległych do siebie.

Wraz z wprowadzeniem radarów 3D, te radary wysokościowe straciły na znaczeniu.

Wykaz radiowysokościomierzy.

Galeria zdjęć wysokościomierzy

Rysunek 2: Wyświetlacz radiowysokościomierza PRV-13, powyżej: wskaźnik typu „P”, inaczej zwany panoramicznym, poniżej: wskaźnik typu „R-H”