www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Höhensuchradar

PRW-17 “Odd Group”
(klik om te vergroten: 480·640px = 49 kByte)

Figuur 1: PRV-17 „Odd Group“

Hoogtezoekradar

Een hoogtezoekradar (in het Engels: height finder genaamd) is een ouder type radar dat gespecialiseerd is in het meten van een elevatiehoek en vervolgens het berekenen van een hoogte boven de grond. Het antennepatroon van een hoogtezoekerradar is een soort waaierpatroon, vrij smal in de zijwaartse hoek, maar nog veel smaller in de elevatiehoek. Om een elevatiehoek te meten wordt de gehele antenne van een hoogtezoekende radar mechanisch op en neer gezwenkt in een knikbeweging. Het zwenken met behulp van een elektromotor heeft de overhand gekregen op het zwenken met behulp van een hydraulisch systeem.

De meest gebruikte display is een Range-Height Indicator (RHI-scope) met een sectorale uitsnede van ongeveer 30° van een polair coördinatenstelsel, dat bijna rechthoekig lijkt door de overdrijving van de schaal van de hoogtecoördinaat. Gelijke vlieghoogtes worden op dit vizier weergegeven als horizontale parallelle lijnen.

Hoogtezoekradars werken gewoonlijk samen met een panoramastation en ontvangen van laatstgenoemd station een doelopdracht voor welk van de doelen het een hoogte-indicatie zoekt. Vaak kan de hoogtezoekerradar ook synchroon met het panoramastation draaien en bijdragen tot het panoramabeeld (PPI-scope) van het panoramastation door een bepaalde elevatiehoek te bestrijken. De echosignalen van de hoogtezoekende radar worden bovendien weergegeven op het vizier van het panoramastation wanneer de rotatie tussen de twee radars is gesynchroniseerd.

Met de invoering van 3D-radars hebben deze hoogtezoekende radars hun belang verloren.

Overzicht van hoogtezoek radars.

Fotogalerij hoogtezoeker radars

Figuur 2: Observatieapparatuur van de hoogtezoekradar PRV-13, boven PPI-scope, onder RHI-scope