www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Какво е висотомер?

Радиовисотомери

PRW-17 “Odd Group”
(Кликнете за да увеличите снимката: 480·640 пиксел = 49 kB)

Изображение 1: Радиовисотомер ПРВ-17

Радиовисотомери

Радиовисотомерът е едноканален импулсен радар, предназначен за измерване на ъгъла на височина и позицията. Неговата антена образува еднолъчева иглообразна форма, по-тясна в двете равнини и по-тясна във вертикалната равнина. Антената се завърта механично във вертикалната равнина, за да се осигури обзор на пространството и да се измери ъгълът на насочване.

Радиовисотомерите имат индикатор за разстояние и височина (RHI-scope) с полярен екран за изобразяване на целите. При този индикатор хоризонталната линия е линия на обхвата, а вертикалната – линия на височината, при която линиите с еднаква височина образуват система от успоредни една на друга линии.

С въвеждането на 3D радарите тези радари за определяне на височината загубиха значението си.

Списък на радиовисотомерите.

Галерия с изображения на радиовисотомери

Изображение 2: Дисплей на радиовисотомера ПРВ-13, горе: индикатор за кръгов обзор, долу: индикатор за разстояние и височина