www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Doppler-Radar

Sabit hedef
„Gizli dinleme”
Sabit hedef

Resim 1: „Gizli Dinleme“ denilen çift kutuplu darbe

Doppler-Radar nedir?

Doppler-Radar

Doppler-radarı genel olarak yankı işaretlerinin alımında Doppler-etkisini kullanan bir radardır. Modern radar aygıtlarında durum daima ve istisnasız böyle olduğundan bu ilave nitelik genellikle kullanılmaz. Buna rağmen „Darbe-Doppler-Radar“ ifadesi kullanılıyorsa, bu, o radarın bir Frekans Modüleli Sürekli Dalga-radarı olmadığını açık seçik belirtmek içindir.

Tarihçe

Bu durum radar aygıtlarının gelişim tarihinde her zaman geçerli değildir. Bir Doppler-frekansını sabit-hedef yansıma parazitlerinin bastırılmasında kullanabilen ilk radar aygıtı 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen, Alman hava savunmasını şaşırtmak için müttefik savaş uçaklarından atılan metal çöpleri (chaff) bastırmak için „Würzlaus” adı verilen ilave bir aygıtla donatılmış olan, „Würzburg-devi” denilen radardı (Almancası: Würzburg-Riese). Bu radar dünyadaki ilk Doppler-radardı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doppler-radarları sabit hedef yankı parazitlerini bastırmak için Darbe Çiftinin İşlenmesi (Pulse-Pair Processing) tekniğini kullandılar. Ayarlama (calibration) sırasında bir evreuyumlu osilatörün, alıcının ara frekansına tam olarak ayarlanması gerekliydi (Resim. 1 e bakınız). Sabit hedefler, biçimi kararlı (stable) bir darbe, buna karşılık hareketli hedefler ise Doppler-frekanslı çift kutuplu, yönü değişen (alternating) bir darbe üretiyordu. Uçaklardan atılan ve bir bulut gibi havada asılı kalan metal çöp parazitleri alıcı ara frekansına tam ayarlanarak köreltiliyordu. Çift kutuplu darbe ile hedefin hareketi belirleniyordu. Bu yönteme 80 li yıllara kadar „Würzburg Çözümü “ (Almancası: ”Würzburger Lösung” ya da bu iki kelimeden türetildiği gibi ”Würzlaus”) denildi. Gizli tutulan bu kod adından esinlenerek bu çift kutuplu darbeye de „Gizli Dinleme“ (Almancası: „Läuschen”) adı verildi.
 

Daha sonra Doppler-Radar kavramının anlamı çok az değiştirilerek kullanılmasına devam edildi.

Doppler-frekansının kullanılması

Modern radar aygıtlarında Doppler-frekansı çok amaçla kullanılmaktadır: