www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Trasový radar

SRE-M6

Obrázek 1: Anténa trasového radaru SRE-M6 v německém Nordholzu.

SRE-M6

Obrázek 1: Anténa trasového radaru SRE-M6 v německém Nordholzu.

Trasový radar

Trasový radar (v angličtině: En-Route Radar) je speciální typ radaru řízení letového provozu vyvinutý pro traťové řízení vzdušného prostoru. Lze jej použít ke sledování letového provozu mimo zvláštní řídicí oblasti v blízkosti letišť.

Tyto radary obvykle pracují v pásmu L s maximálním dosahem až 240 NM (≙ 450 km). Jedná se o primární radary, které z nákladových důvodů obvykle poskytují pouze dvourozměrný pohled na vzdušný prostor. Vždy jsou však spojeny s moderním sekundárním radarem schopným režimu S, který pak poskytuje třetí prostorovou souřadnici.

Ve většině případů je anténa parabolická reflektorová a skenuje vzdušný prostor anténním obrazcem s charakteristikou kosekantního čtverce. Vzácněji se používá také planární anténní soustava (viz obrázek 2). Antény se otáčejí relativně pomalu rychlostí 4 až 6 otáček za minutu. Tato rychlost otáčení vyplývá z časových podmínek, které s sebou takové relativně velké vzdálenosti přinášejí. V závislosti na předpokládaném dosahu jsou tyto trasové radary instalovány na více či méně vysoké věži, aby se zabránilo omezení dosahu v nižších výškách v důsledku zakřivení Země. V nepříznivých klimatických podmínkách jsou antény instalovány pod ochranným radomem.

Obrázek 2: Robustní anténa ATCR-44S nevyžaduje radom.

Obrázek 2: Robustní anténa ATCR-44S nevyžaduje radom.

V Německu provozuje společnost Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) celkem šest takových trasových radarů. Každá z těchto šesti stanic má dosah přibližně 145 NM (≙ 270 km). Jsou používány dálkově z radarových řídicích středisek v příslušné oblasti. Například trasový radar v Nordholzu typu SRE-M6 je dálkově řízen z radarového řídicího střediska na letišti v Brémách („Bremen Control“) a monitoruje severozápad Německa a celé Severní moře.

Řídící letového provozu v radarovém řídicím středisku rovněž poskytují služby řízení letového provozu pro mnoho menších letišť bez radarových služeb, například pro povolení vzletu nebo pro povolení přiblížení k letišti. Z tohoto důvodu by měly mít trasové radary také dobré pokrytí v malých výškách.