www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Přesný přistávací radar

Obrázek 1: Přistávací radarová stanice PAR 2090 (© 2011 Selex System Integration)

Obrázek 1: Přesný přistávací radar PAR 2090
(© 2011 Selex System Integration)

Přesný přistávací radar

Přesný přistávací radar je primární radarovou stanicí pro určení polohy letadla ve fázi konečného přiblížení. Přistávací radar je určena k řízení a monitorování přiblížení letadel. Na letištích vybavených navigačními systémy pro dráhu přistání může být doplňkovým nebo záložním prostředkem řízení letového provozu.

Přesný přistávací radar se ve skutečnosti skládá ze dvou samostatných radarových stanic: kurzové a sestupové radarové stanice s vlastními anténními systémy, jejichž koordinovaný výkyv zajišťuje anténní mechanismus. Pro dosažení vysokého úhlového rozlišení má kurzová anténa úzký vyzařovací diagram v horizontální rovině a anténa klouzavé dráhy má úzký vyzařovací diagram ve vertikální rovině. Směrová anténa má relativně široký vyzařovací diagram ve svislé rovině a anténa klouzavé dráhy má relativně široký vyzařovací diagram v horizontální rovině. Přistávací radar pracuje ve frekvenčním pásmu X.

Přesný přistávací radar poskytuje sektorový pohled na prostor v oblasti dráhy v rovině plánování kurzu a klouzavé dráhy. Odchylka letadla od nastaveného kurzu a dráhy sestupu je registrována na obrazovkách ukazatelů kurzu a dráhy sestupu radaru. Současně se podle ukazatelů určuje vzdálenost letadla od místa přistání. S ohledem na údaje o poloze letadla vzhledem k plánovací čáře vysílá řídicí přistání letadlu rádiem povely, po kterých pilot přivede letadlo na dráhu. Přistávací radarová stanice umožňuje zajistit klesání jakéhokoli typu letadla mimo dohled země do výšky přibližně 50 metrů.

Galerie
Elevation cursor
Touch down
Target
on course
Safety cursor
Azimuth cursor
Range marks

Obrázek 2: Pohled na displej (ukazatel kurzu - dráha sestupu)

Obrázek 3: Nový indikátor řídícího letového provozu PAR–80