www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Фиг. 1: Радар за точен подход PAR 2090 (© 2011 Selex System Integration)

Фиг. 1: Радар за точен подход PAR 2090
(© 2011 Selex System Integration)

Радар за точен подход

Радар за точен подход (Precision approach radar, PAR) е първичен радар, използван за определяне местоположението на въздухоплавателните средства по време на финалния подход, по отношение на хоризонталното и вертикално отклонение спрямо номиналната траектория за подход и разстояние от точката на опиране. Радарите за точен подход са предназначени за подпомагане на пилота, чрез даване на указания чрез радиокомуникация по време на финалния етап на подхода за кацане.

Source: