www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Радіолокаційний вимірювач рівня

шар піни
рівень рідини

Рисунок 1. Безконтактний радіолокаційний вимірювач рівня

шар піни
рівень рідини

Рисунок 1. Безконтактний радіолокаційний вимірювач рівня

Радіолокаційний вимірювач рівня

Радіолокаційні вимірювачі рівня (Level Probing Radar, LPR) являють собою радіолокаційні прийомопередавачі ближньої дії, широко використовувані при промислових вимірюваннях для безконтактного вимірювання рівнів різноманітних речовин, в основному, рідких або гранульованих, що знаходяться у резервуарах. Ці пристрої можуть застосовуватися у відкритому просторі або всередині резервуару (камери), що містить речовину, рівень якої необхідно оцінити. Передавач такого вимірювача рівня випромінює високочастотну енергію з верхньої частини резервуару в сторону речовини, яка його заповнює. Частина енергії відбивається від верхньої поверхні цієї речовини. Шляхом вимірювання часу запізнювання зондувальних сигналів оцінюється відстань від верхньої межі резервуару до поверхні речовини, що його наповнює. На основі цієї інформації, знаючи геометричні параметри резервуару, можливо розрахувати рівень його заповнення.

Радіолокаційні вимірювачі рівню використовуються у різних галузях промисловості при вирішенні завдань управління технологічними процесами для вимірювання кількості різноманітних речовин (в основному, рідин або сипучих речовин). До числа таких завдань відносяться: вимірювання витрати різноманітних речовин (державна метрологічна експертиза), моніторинг рівня води та інших рідин, запобігання розливів та інші промислові завдання.

Застосовуються дві основні технології обробки сигналу: безконтактний радіолокатор і хвилевідний радіолокатор. Перша полягає у спостереженні високочастотного сигналу, який випромінюється у напрямку оцінюваної поверхні через вільний простір, та відбивається від неї у зворотному напрямку. Друга технологія, звана ще „радіолокація по проводу“ („radar on a wire“), заснована на принципі рефлектометрії у часовій області. На відміну від першої технології, в даному випадку високочастотна енергія не випромінюється у вільний простір, а розповсюджується вздовж металевого стрижня (проводу), який досягає дна контейнеру.

Безконтактний радіолокатор

Високочастотний сигнал, що подається у резервуар, відбивається від поверхні речовини, яка його заповнює. Рівень заповнення резервуара речовиною визначається на основі різниці (по часу або по частоті) між випроміненим і прийнятим сигналами. Особливості технології:

Хвилевідний радіолокатор

Оцінювання рівня засноване на вимірюванні різниці між часом випромінення високочастотного імпульсу вздовж напрямного проводу (зонду) і часом приймання відбитого від поверхні середовища імпульсу. Особливості технології: