www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dağıtılmış Radar Sistemi

Kablosuz
LAN
(5 GHz)
Kablosuz
saat
(2,4 GHz)
DDS
Modülatör
(D/A)
Demodulator
(A/D)
Eşzamanlama
bloğu
PA
LNA
LO
Mikroişlemci

Resim 1: Sayısal demet biçimlendirmesi kablo kullanmaksızın gerçekleştirilen bir radar uydusunun blok şeması

Kablosuz
LAN
(5 GHz)
Kablosuz
saat
(2,4 GHz)
DDS
Modülatör
(D/A)
Demodülatör
(A/D)
Eşzamanlama
bloğu
PA
LNA
LO
Mikroişlemci

Resim 1: Sayısal demet biçimlendirmesi kablo kullanmaksızın gerçekleştirilen bir radar uydusunun blok şeması

Kablosuz
LAN
(5 GHz)
Kablosuz
saat
(2,4 GHz)
DDS
Modülatör
(D/A)
Demodülatör
(A/D)
Eşzamanlama
bloğu
PA
LNA
LO
giriş
giriş
çıkış
çıkış
Mikroişlemci

Resim 1: Sayısal demet biçimlendirmesi kablo kullanmaksızın gerçekleştirilen bir radar uydusunun blok şeması

Dağıtılmış Radar Sistemi

Dağıtılmış Radar Sistemi (Distributed Radar System, DRS) ya da Sayısal Dağıtılmış- dizi Radar Sistemi (Digital Distributed-array Radar System, DDRS) bir araziye ya da büyük bir nesnenin üstüne yerleştirilmiş Seyreltilmiş Anten Dizisi benzeri bir yapıda küçük, ancak sayıca fazla evreuyumlu radar aygıtından meydana gelir. Bunlar eşzamanlı çalışırlar ve radar işaretleri toplu olarak işlenir. Bundan sonraki radar işaretlerinin işlenmesi süreci sayısal ışıma demeti biçimlendirmesine sahip bir Faz Dizi Antende olduğu gibidir. MIMO-radar sistemlerinin aksine elemanların tamamı işaretleri aynı anda ya da en azından bir miktar zaman gecikmesi ile gönderirler. Burada oluşabilecek çok büyük etkin anten yüzeyi sayesinde büyük bir sayıdaki bu tür mini-radar aygıtları (burada, radar-uyduları denilen) çok dar bir anten çizgesi meydana getirirler ve bu sayede hedeflerin konumunun çok duyarlı belirlenmesi de mümkün olur.

Bu radar uydularında gönderici, alıcı, bir anten elemanı ve alıcıdan aldığı ham verileri internet bağlantısıyla (kablo, fiber optik ya da WLAN) sunucuya aktaran bir küçük işlemci bulunur. WLAN yapısı itibariyle diğerlerine göre çok hızlıdır, ancak burada meydana gelen ilave yürütüm zamanı (runtime) farklarının düzeltilmesi gerektiğinden bir yarar yitimi söz konusudur. (Kablo veya fiber optik kablolarının hepsi aynı uzunluklarda döşenebilirler, dolayısıyla bir yürütüm zamanı farkı ortadan kalkar). Bir merkezi ana işlemcide bireysel radar uydularının olası yürütüm zamanı farklılıkları dengelenir ve anten alanında sadece bir ana demet oluşturulur.

Bu şekilde bir dağın yamacına bu mobil uygulama ile „Acilen Kurulmuş Ağ (Hastily Formed Network)“ denilen, çok geniş bir hacmi tarayabilen böyle bir radar tesisi çok kısa süre içinde kurulabilir. Tanıtım amacıyla Zumwalt-sınıfı bir muhribin gövdesine rasgele yerleştirilen 1200 adet radar uydusunun gönderici- ve alıcı anten çizgeleri sayısal biçimlendirilerek arama, hedef izleme ve yöngüdüm gibi çok sayıda görev eşzamanlı yapılabilmiştir. Dağıtılmış Radar Sistemi her zaman çok-işlevli bir radardır. Antenlerin monte edileceği yüzeyin mutlaka bir düzlem olması gerekmediğinden, yani yüzeyinin rasgele bir biçim alabilmesi nedeniyle, bu sistem Esnek Dağıtılmış Radar Sistemi (Flexible Distributed Radar System, FlexDRS) takma adı ile de bilinmektedir.

Bu yöntem için 1987 yılında Alenia firmasından (günümüzdeki Leonardo firmasının bir bölümü) Gaspare Galati ve Giacinto Losquadro tarafından patent başvurusu yapılmıştır. O tarihlerde Alenia firmasının bu radar uydularını seri üretimini gerçekleştirecek bir maddi gücü yoktu.

Kaynak: Attia E. H. and Abend K., “An experimental demonstration of a distributed array radar”, Yayınlayan: University of Western Ontario, “Antennas and Propagation Society Symposium. 1991 digest” IEEE, 1991, ISBN 0-7803-0144-7