www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Wysokościomierz

Rysunek 1: Wskazanie wysokościomierza radarowego dla małego statku powietrznego

Wskazanie wysokościomierza radarowego dla małego statku powietrznego

Rysunek 1: Wskazanie wysokościomierza radarowego dla małego statku powietrznego

Wysokościomierz

Wysokościomierze (lub radiowysokościomierze) są urządzeniami radarowymi, które promieniują pionowo w dół z samolotu lub satelity. Wysyłają impulsy o wysokiej częstotliwości i mierzą ich czas przelotu t0, aby obliczyć wysokość h nad ziemią.

Na niższych wysokościach stosuje się również radar z modulacją częstotliwości fali ciągłej, który ma mniejszą unikalną maksymalną odległość pomiaru, ale zapewnia znacznie lepszą rozdzielczość przy porównywalnym układzie. Dla radaru impulsowego obliczenie wysokości jest możliwe zgodnie z następującym podejściem matematycznym:

t0 = 2·h gdzi t0 = czas opóźnienia sygnału echa
h = wysokość anteny nad ziemią
c0 = prędkość światła
(1)
c0

Rysunek 2: Zasada pomiaru

Rysunek 2: Zasada pomiaru

Emitowany impuls jest odbijany od stosunkowo płaskiej powierzchni. Po dotarciu krawędzi wiodącej impulsu do powierzchni ziemi, obszar napromieniowany gwałtownie wzrasta ze względu na kształt wykresu, moc odbita wzrasta i powoduje spłaszczenie krawędzi impulsu sygnału echa. Dlatego punkt, w którym bok impulsu przechodzi w dach impulsu, jest wykorzystywany jako punkt pomiarowy dla czasu tranzytu.

Wysokościomierze są używane do

Przykład: Wysokościomierz „TOPEX/Poseidon“ i wysokościomierz radarowy Poseidon-2.