www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Висотомер

Изображение 1: Дисплей на радарен висотомер за малък самолет

Дисплей на радарен висотомер за малък самолет

Изображение 1: Дисплей на радарен висотомер за малък самолет

Висотомер

Висотомерите (или радиовисотомерите) често са импулсни радарни устройства, които излъчват вертикално надолу от самолет или спътник. Те излъчват високочестотни импулси и измерват времето им за преминаване t0, за да изчислят височината h над земята.

За по-ниски височини се използва и честотно модулиран радар с непрекъсната вълна (FMCW-Radar), който има по-ниско уникално максимално разстояние на измерване, но осигурява много по-добра разделителна способност със сравними схеми. За импулсен радар изчисляването на височината е възможно чрез следния математически подход:

t0 = 2·h mit t0 = времето за преминаване на импулсите
h = височина на антената над земята
c0 = скоростта на светлината
(1)
c0

Изображение 2: Принцип на измерване

Изображение 2: Принцип на измерване

Излъченият импулс се отразява от относително плоска повърхност. След като водещият ръб на импулса достигне земната повърхност, облъчваната площ бързо се увеличава поради формата на диаграмата, отразената мощност се увеличава и предизвиква изравняване на фронта на импулса на ехосигнала. Следователно точката, в която флангът на импулса преминава в покрива на импулса, се използва като точка за измерване на времето за преминаване.

Висотомерите се използват за

Пример: радарен висотомер «Poseidon» и «Poseidon-2».