www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал

діюча
смуга частот
смуга частот,
що налаштовується

Рисунок 1. Ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал

τ
діюча
смуга частот
смуга частот,
що налаштовується

Рисунок 1. Ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал

Ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал

Ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал є новою концепцією, спрямованою на підвищення роздільної здатності з дальності в існуючих радіолокаторах із стисканням імпульсу. Такий метод ідеально підходить для досягнення високої роздільної здатності з дальності у радіолокаційній системі, що має обмежену діючу смугу частот, але передавач який має набагато більшу смугу частот, що може налаштовуватися. Це саме той випадок, коли декілька однотипних радіолокаторів працюють в одній смузі частот і при цьому потрібно мінімізувати взаємні перешкоди.

В радіолокаторах із стисканням імпульсу ширина смуги частот випромінюваного сигналу є мірою роздільної здатності з дальності. Роздільна здатність радіолокатора з дальності зворотно пропорційна ширині спектру зондувального сигналу.

Ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал являє собою сигнал з лінійною частотною модуляцією, розділений так, що в результаті виходить послідовність вузькосмугових суб-імпульсів (кожен з лінійною модуляцією частоти), які, у загальному випадку, можуть перекриватися по частоті. Однак якщо діапазон частот зондувального сигналу суб-імпульсами розширюється до величини діапазону, що налаштовується, і прийняті сигнали відлуння з’єднуються по несівним частотам, то такий складаний сигнал має суттєво збільшену смугу частот. Отже, може бути покращена роздільна здатність з дальності. Приймач налаштований на вузькосмуговий діапазон суб-імпульсу, чим досягається високий рівень придушення сигналів радіолокаторів, що працюють в інших піддіапазонах.

Радіолокатор випромінює та приймає суб-імпульси по одному, перелаштовуючи передавач та приймач від одного піддіапазону до іншого. Суб-імпульси не мають передаватися у порядку збільшення частоти (наприклад, сигнал складається у коді Костаса), що ускладнює його обробку. В такому випадку вибір суб-імпульсу для випромінювання має пристосовуватися до поточного вільного піддіапазону.

На практиці в існуючому імпульсному радіолокаторі, такому як ASR-E, можливо використовувати ступінчастий лінійно-частотно модульований сигнал і, за рахунок змінення програмного забезпечення, добиватися покращення роздільної здатності з дальності. Однак це було би недоцільно з причини негативного впливу удосконаленого алгоритму обробки сигналу на баланс часу радіолокатора. Причиною є те, що при використанні такого сигналу той чи інший осередок дальності буде відображений тільки після того, як будуть випромінені та прийняті всі складові сигналу.