www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Стъпаловиден линейно честотно модулиран сигнал

ефективна
честотна лента
настройваема
честотна лента

Изображение 1: Стъпаловиден линейно-честотно модулиран сигнал

τ
ефективна
честотна лента
настройваема
честотна лента

Изображение 1: Стъпаловиден линейно-честотно модулиран сигнал

Стъпаловиден линейно честотно модулиран сигнал

Стъпаловидният линейно-честотно модулиран сигнал (Stepped chirp waveform) е нова концепция, насочена към подобряване на разделителната способност на разстоянието на съществуващите радари за компресиране на импулси. Този метод е идеален за постигане на висока разделителна способност на разстоянието в радарна система, която има ограничена ефективна честотна лента, но чийто предавател има много по-голяма регулируема честотна лента. Точно такъв е случаят, когато няколко радара от един и същи тип работят в една и съща честотна лента и взаимните смущения трябва да бъдат сведени до минимум.

При радарите с импулсно компресиране ширината на честотната лента на излъчвания сигнал е мярка за разделителната способност на разстоянието. Разделителната способност на разстояние на радара е обратно пропорционална на ширината на спектъра на сондиращия сигнал.

Стъпаловидният линейно-честотно модулиран сигнал е линейно честотно модулиран сигнал, разделен така, че резултатът да е поредица от теснолентови подимпулси (всеки с линейна честотна вътрешноимпулсна модулация), които обикновено могат да се припокриват по честота. Ако обаче честотният обхват на сондиращия сигнал от подимпулсите се разшири до стойността на настройваемия обхват и получените ехо-сигнали се свържат с носещи честоти, такъв съставен сигнал има значително увеличена широчина на честотната лента. Следователно разделителната способност на обхвата може да бъде подобрена. Приемникът е настроен на теснолентовия подимпулсен обхват, като по този начин се постига високо ниво на потискане на радарните сигнали, работещи в други поддиапазони.

Радарът излъчва и приема подимпулси един по един, като настройва предавателя и приемника от един поддиапазон към следващия. Субимпулсите не трябва да се предават в реда на увеличаване на честотата (напр. сигналът е съставен в кода на Костас), което усложнява обработката му. В този случай изборът на подимпулса, който ще се излъчва, трябва да се адаптира към текущата свободна подлента.

На практика в съществуващ импулсен радар, като ASR-E, е възможно да се използва стъпаловиден линейно-честотно модулиран сигнал и чрез софтуерна модификация да се постигне подобрена разделителна способност на обхвата. Това обаче не би било осъществимо поради отрицателното въздействие на подобрения алгоритъм за обработка на сигнала върху времевия баланс на радара. Причината е, че при такъв сигнал определена клетка на обхвата ще бъде показана едва след като всички компоненти на сигнала са били излъчени и приети.