www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Технологія шумової радіолокації

Формування імпульсів та обмеження піків
Джерело
шуму
Корелятор
ПАХ
ПАХ
ПАХ
ПАХ
ПАХ

Рисунок 1. Структурна схема когерентного шумового радіолокатора (ПАХ – Фільтр поверхневої акустичної хвилі)

Формування імпульсів та обмеження піків
Джерело
шуму
Корелятор
ПАХ
ПАХ
ПАХ
ПАХ
ПАХ

Рисунок 1. Структурна схема когерентного шумового радіолокатора )
(ПАХ – Фільтр поверхневої акустичної хвилі)

Технологія шумової радіолокації

Шумова радіолокація — це радіолокаційна технологія, в якій у якості зондувального сигналу використовується шумовий (випадковий, хаотичний) неперервний або імпульсний сигнал. Виявлення сигналу відлуння ґрунтується на оптимальному прийомі та кореляції між випромінюваним зондувальним сигналом та прийманим відбитим сигналом. Зазвичай у якості генератору зондувального сигналу використовується безпосередньо джерело високочастотного шуму. Однак існує також варіант технічної реалізації формування шумового сигналу шляхом модуляції синусоїдального коливання по фазі або частоті випадковим шумом. Така технологія забезпечує менші бічні пелюстки по дальності і більш високу середню випромінювану потужність (при використанні передавачів з обмеженням пікових викидів). Крім того, в даному випадку можуть бути ослаблені вимоги до динамічного діапазону приймача та ширини спектру модулюючого сигналу.

Із застосуванням технології шумової радіолокації можуть бути значно удосконалені радіолокаційні системи військового призначення, зокрема, за рахунок підвищення скритності їхньої роботи (Stealth-радіолокатор). Йдеться про покращення характеристик радіолокаторів військового призначення, а саме досягнення найкращих значень низької імовірності їх перехоплення та електромагнітної сумісності, що потрібно для скритної роботи в умовах протидії противника.

Використання шумової радіолокації потребує наявності у складі радіолокатора складових частин із специфічними властивостями, а саме:

Системи визначення відстаней, в яких випадковий шум використовується у якості модулюючого сигналу, побудовані на основі вимірювання кореляції модуляції випромінюваного та модуляції прийнятого сигналів. Спектр модулюючого сигналу визначає те, яким чином ця кореляція і, значить, вихідний сигнал пов’язані із відстанню до відбиваючого об’єкту. На практиці, кожному можливому дискретному значенню відстані до цілі має відповідати свій відвід лінії затримки. Реалізованість таких фільтрів обмежує дальність дії шумового радіолокатора. Теоретично, можливо використовувати амплітудну або частотну модуляцію, однак, частотна модуляція має певні переваги у перешкодостійкості (придушенні випадкових побічних сигналів, що виникають в системі). Отримана в результаті система подібна до існуючих бортових радіовисотомірів, однак вільна від неоднозначності вимірювання, притаманній як імпульсним радіолокаторам, так і радіолокаторам неперервного випромінювання з частотною модуляцією. Це також дає змогу уникнути систематичних похибок вимірювання. Система здатна вимірювати відстань аж до декількох футів, що робить її підходящою для використання у якості висотоміру в системах „сліпої“ посадки.