www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Ruisradartechnologie

Pulsvorming en pulsrandverscherping
Correlator
Vergleicher
SAW
Filter
SAW
Filter
SAW
Filter
SAW
Filter
SAW
Filter

Figuur 1: Blokschema van een coherente ruisradar

Pulsvorming en pulsrandverscherping
Ruisbron
Correlator
SAW
Filter
SAW
Filter
SAW
Filter
SAW
Filter
SAW
Filter

Figuur 1: Blokschema van een coherente ruisradar

Ruisradartechnologie

Ruisradartechnologie is radartechnologie die ruis/chaotische/willekeurige golfvormen gebruikt als zendsignaal. De echodetectie is gebaseerd op optimale ontvangst en correlatie tussen het uitgezonden signaal en de ontvangen ruisgolfvorm van de radar. Meestal wordt het willekeurige signaal rechtstreeks uitgezonden vanaf een ruisgenererende hoogfrequente bron. Maar er bestaat ook een technische realisatie waarbij een continue sinusgolf wordt uitgezonden die fase- of frequentiegemoduleerd is door willekeurige ruis. Deze technologie geeft lagere sidelobes in het bereik en een hoger uitgezonden gemiddeld vermogen wanneer piekgelimiteerde zenders worden toegepast. De dynamische eigenschappen en de bandbreedte van het modulerende signaal kunnen ook worden gereduceerd.

Aanzienlijke verbeteringen in militaire radarsystemen kunnen worden gerealiseerd in RF-toepassingsgebieden door te profiteren van de opkomende ruisradartechnologie voor geavanceerd militair radarontwerp (Stealth Radar). Het creëert een uitstekende basis voor een aanzienlijke verbetering van de technische prestaties van militaire radars met de beste eigenschappen voor lage detectiewaarschijnlijkheid (LPI) en elektromagnetische compatibiliteit nodig zijn voor een geheime operatie in een vijandige omgeving. Implementatie van ruisradartechnologie vereist een geavanceerd ontwerp van belangrijke componenten, zoals

Afstandmeetsystemen die willekeurige ruis als modulerende functie gebruiken, worden bereikt door de modulatie op de uitgezonden en ontvangen signalen te correleren. Het spectrum van de modulerende functie bepaalt de manier waarop deze correlatie, en dus de output van het systeem, afhangt van de afstand tot een reflecterend doel. Praktisch moet elke mogelijke doelafstand zijn eigen uitgangsaansluiting hebben in een afgetapte vertragingslijn. De fysische realiseerbaarheid van filters beperkt het uitvoer-naar-afstand gedrag van lineaire, ruisgemoduleerde systemen. Theoretisch kan zowel amplitude- als frequentiemodulatie worden gebruikt, maar frequentiemodulatie heeft duidelijke voordelen bij het opheffen van incidentele ongewenste signalen die in het systeem worden gegenereerd. Het resulterende systeem is vergelijkbaar met bestaande hoogtemeters, maar is vrij van de dubbelzinnigheden die inherent zijn aan periodiek gemoduleerde systemen, vermijdt de „vaste fout“ en is in staat om afstanden tot op een paar meter te meten. Dit maakt het bijzonder geschikt voor gebruik als hoogtemeter in blinde landingssystemen.

Een zeer redelijk geprijsde ruisradar voor trainingsdoeleinden is de SkyRadar PRO. Met een maximaal bereik van 9 m en een bereikresolutie van 3,75 cm is hij speciaal ontwikkeld voor gebruik in een trainingsruimte.