www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Ултрашироколентов радар

Конвенционална
теснолентова система
Ултрашироко-
лентовa
система
термичен
шум

Изображение 1: Свръхшироколентовият радар излъчва в широк спектър с много малка мощност.

Конвенционална
теснолентова система
Ултрашироко-
лентовa
система
термичен
шум

Изображение 1: Ултрашироколентовият радар излъчва в широк спектър с много малка мощност.

Ултрашироколентов радар

Ултрашироколентовият радар (UWB радар) излъчва сондиращи сигнали в много по-широк спектър от конвенционалните радари. Те се нуждаят от много по-малка мощност на импулсите, което прави радарния предавател неоткриваем. Предаваният сигнал е дори по-малък от допустимото ниво на смущаваща мощност на различни електрически устройства (напр. сешоар). В повечето случаи се използват импулсни генератори с изключително кратки широчини на импулсите, по-кратки от 1 ns.

Спектърът на тези изключително тесни импулси все повече прилича на бял шум, тъй като импулсите стават все по-тесни. Тези изключително тесни импулси обаче изискват и много по-голяма честотна лента на приемника в сравнение с конвенционалните радари.

Обемът на спектъра, зает от предавателния сигнал на ултрашироколентовия радар (т.е. ширината на честотната лента на ултрашироколентовия сигнал), е най-малко 25% от размера на централната честота на предавателя. Така че централната честота от 2 GHz има широчина на честотната лента от 500 MHz, а минималната широчина на честотната лента на свръхшироколентов сигнал с централна честота от 4 GHz е 1 GHz. Често се използват честотни ленти от над 1 GHz.

Тази голяма широчина на честотната лента изисква специални сглобки за ултрашироколентовите радари. Антената трябва да бъде толкова широколентова, че често се използват паралелно няколко антени за различни честотни ленти. Затова обикновено се използват рупорни излъчватели или антени на Вивалди. Това означава също, че приемникът вече не може да има резонансна честота. Всеки резонанс в честотата е теснолентов и точно това трябва да се избягва тук.

Пример за типичен свръхшироколентов радар е импулсен учебен шумов радар. Този радар излъчва отделни импулси на централната честота от 24 GHz с дължина от няколко наносекунди и мощност на импулса от 4 mW. Така неговата честотна лента е 8 GHz. Дали този радар излъчва или не, не може да се определи чрез външно измерване, тъй като неговите импулси на излъчване не се различават от околния шум.