www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Wielofunkcyjne obrotowe radary skanowane elektronicznie

Szukanie/śledzenie celu
przy dużych kątach wysokości
wielokanałowe śledzenie celu dla
sterowania wieloma rodzajami broni
Skanowanie przestrzeni
wyszukiwanie celu zgodnie z
przydziałem celu przez przełożonego
szybkie poszukiwanie
linii horyzontu
nawigacja i
odwzorowanie powierzchni

Rysunek 1: Różne tryby pracy MRESR

Szukanie/śledzenie celu
przy dużych kątach wysokości
wielokanałowe śledzenie celu dla
sterowania wieloma rodzajami broni
Skanowanie przestrzeni
wyszukiwanie celu zgodnie z
przydziałem celu przez przełożonego
szybkie poszukiwanie
linii horyzontu
nawigacja i
odwzorowanie powierzchni

Rysunek 1: Różne tryby pracy MRESR

Szukanie/śledzenie celu
przy dużych kątach wysokości
wielokanałowe śledzenie celu dla
sterowania wieloma rodzajami broni
Skanowanie przestrzeni
wyszukiwanie celu zgodnie z
przydziałem celu przez przełożonego
szybkie poszukiwanie
linii horyzontu
nawigacja i
odwzorowanie powierzchni

Rysunek 1: Różne tryby pracy MRESR

Wielofunkcyjne obrotowe radary skanowane elektronicznie

Wielofunkcyjne systemy obrotowych elektronicznie skanowanych radarów (Multifunction Rotating Electronically Scanned Radar, MRESR i RESR) opisują klasę radarów, które wykorzystują planarną matrycę z poziomym i pionowym przemiataniem wiązki przy ciągłym poziomym obrocie anteny. Radary te wykorzystują zalety cyfrowego formowania wzorca w celu przezwyciężenia ograniczeń wynikających z ograniczonego budżetu czasowego klasycznych radarów z analogowym formowaniem wzorca antenowego.

MRESR obejmuje funkcje techniczne pokładowego radaru rozpoznawczego, radaru śledzenia celu, radaru naprowadzania broni i radaru naprowadzania pocisków. W ten sposób, jako pojedyncza jednostka, zastępuje kilka wyspecjalizowanych radarów wojskowych i wspiera następujące funkcje: