www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Multifunkční radary s mechanickým a elektronickým snímáním

vyhledávání a sledování ve
velkých úhlech na místě
vícekanálové řízení palby
se sledováním více cílů
dohled nad oblastí
akvizice cíle
vyhledávání ve
vysokorychlostním horizontu
navigace a vyhledávání
cílů na mořské hladině

Obrázek 1: Různé úlohy prováděné pomocí MRESR

vyhledávání a sledování ve
velkých úhlech na místě
vícekanálové řízení palby
se sledováním více cílů
dohled nad oblastí
akvizice cíle
vyhledávání ve
vysokorychlostním horizontu
navigace a vyhledávání
cílů na mořské hladině

Obrázek 1: Různé úlohy prováděné pomocí MRESR

vyhledávání a sledování ve
velkých úhlech na místě
vícekanálové řízení palby
se sledováním více cílů
dohled nad oblastí
akvizice cíle
vyhledávání ve
vysokorychlostním horizontu
navigace a vyhledávání
cílů na mořské hladině

Obrázek 1: Různé úlohy prováděné pomocí MRESR

Multifunkční radary s mechanickým a elektronickým snímáním

Multifunkční rotační elektronicky skenované radary (Multifunction Rotating Electronically Scanned Radar, MRESR a RESR) jsou novou třídou taktických radarů, které provádějí elektronické skenování podle azimutu a elevace během mechanické rotace podle azimutu. Radary tohoto typu využívají výhod digitálního tvarování anténních diagramů k překonání omezení vyplývajících z požadavků na časovou rovnováhu konvenčních radarů.

Radary MRESR spojují technické vlastnosti radarů pro sledování vzdušného prostoru a detekci pozemních cílů, radarů pro sledování cílů a řízení palby a navigačních radarů do jednoho radarového systému. Mezi hlavní funkce MRESR patří: