www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Многофункционални радари с механично и електронно сканиране

 
търсене и проследяване
в големи ъгли на място
многоканално управление на огъня
с проследяване на множество цели
наблюдение на района
придобиване на цел
високоскоростно
търсене на хоризонта
навигация и търсене на цели
на морската повърхност

Изображение 1: Различни задачи, изпълнявани с MRESR

 
търсене и проследяване
в големи ъгли на място
многоканално управление на огъня
с проследяване на множество цели
наблюдение на района
придобиване на цел
високоскоростно
търсене на хоризонта
навигация и търсене на цели
на морската повърхност

Изображение 1: Различни задачи, изпълнявани с MRESR

 
търсене и проследяване
в големи ъгли на място
многоканално управление на огъня
с проследяване на множество цели
наблюдение на района
придобиване на цел
високоскоростно
търсене на хоризонта
навигация и търсене на цели
на морската повърхност

Изображение 1: Различни задачи, изпълнявани с MRESR

Многофункционални радари с механично и електронно сканиране

Многофункционалните електронно сканирани радарни системи с въртене (Multifunction Rotating Electronically Scanned Radar, MRESR и RESR) са нов клас тактически радари, които извършват електронно сканиране по азимут и височина по време на механично въртене по азимут. Радарите от този тип се възползват от предимствата на цифровото оформяне на антенните диаграми, за да преодолеят ограниченията на изискванията за времеви баланс при класическите радари.

Радарите MRESR съчетават техническите характеристики на радарите за наблюдение на въздушното пространство и откриване на наземни цели, радарите за проследяване на цели и управление на огъня и навигационните радари в една радарна система. Основните функции на MRESR включват: