www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Radar pro řízení pohybů na letištní ploše


Obrázek 1: Bývalý námořní radar pracující v frekvenčním pásmu X používaný jako letištní pojezdový radar na letecké základně Logan (USA) v roce 1995.

Radar pro řízení pohybů na letištní ploše

Radar pro řízení pohybů na letištní ploše (SMR = Surface Movement Radar) je v současnosti nejrozšířenějším systémem pro sledování pohybu letadel a vozidel na zemi. Jedná se o primární radar, který detekuje všechna pohybující se letadla na cestě ke vzletu nebo z přistání do terminálu. Pro radary pro řízení pohybů na letištní ploše se často označují zkratkou ASDE - Airport Surface Detection Equipment.

Sledování těchto pohybů zajišťuje radar pro řízení pohybů na letištní ploše s velmi vysokou rychlostí přenosu dat. Anténa se často montuje přímo na letištní věž, což zajišťuje dobrý přehled. (Velká letiště, jako je to v Mnichově, mají dokonce druhou věž pro účely dohledu nad letištěm). Radarové zařízení se od klasického radaru liší tím, že musí pracovat za velmi silného rušení pevných cílů a také za dalších přitěžujících podmínek. V těchto fyzicky nepříznivých podmínkách často trpí kvalita zobrazení.

Rychlost otáčení antény SMR se pohybuje kolem jedné otáčky za sekundu. Mnohé z těchto radarů pracují ve frekvenčním rozsahu X pásma a pásma K. Zařízení pracující v pásmu 92 až 96 GHz mají mnohem lepší rozlišovací schopnost. Tyto radary však podléhají velmi vysokému útlumu způsobenému deštěm.

Obrázek 2: Stejné letiště na displeji, dnes s ASDE-3 a datovými spoji.

Použití primárního radaru znamená, že není možné identifikovat zobrazené objekty, a proto řídící provádějí vizuální identifikaci (např. pouhým pohledem z okna). To je jeden z faktorů, který při špatné viditelnosti vede ke snížení kapacity letiště. To lze napravit systémem, který spojuje sekundární radar s letištním přehledovým radarem a zároveň vybavuje všechna vozidla a pozemní zařízení na letišti odpovídačem (viz program ASDE-X). Radary pro řízení pohybů na letištní ploše jsou vybaveny rozhraními k dalším radarům, jako jsou letecké průzkumné radary nebo sekundární radary. Procesorem řízené zpracování dat nabízí možnosti výstrahy v nebezpečných situacích a identifikace a zobrazení doplňkových informací k cílovému signálu.

Kromě primárního radaru se k identifikaci cílových znaků obvykle používá systém datového spojení založený na sekundárním radaru, Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B). Tento systém také dekóduje informace SSR. Na obrázku na protější straně je zobrazeno letadlo s odpovídající adresou Mode-S. Tyto informace lze použít i k zobrazení čísla letu/letecké společnosti.

Nejmodernější systémy využívají velký počet sekundárních radarových přijímačů rozmístěných po letišti a přesnou polohu určují pomocí multilaterace.