www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Radar rozpoznania artyleryjskiego

Rysunek 1: Zasada działania radaru rozpoznawczego artyleryjskiego

Granatnik wystrzeliwuje pocisk na trajektorię balistyczną. Jednostka radarowa tworzy dwa wzorce antenowe i w ten sposób wykrywa dwa punkty na tej trajektorii.

Rysunek 1: Zasada działania radaru rozpoznawczego artyleryjskiego

Radar rozpoznania artyleryjskiego

Radar rozpoznania artyleryjskiego — radar przeznaczony do śledzenia toru ruchu pocisków artyleryjskich, pocisków rakietowych, moździerzowych, lokalizacji miejsca ich wystrzelenia oraz punktu ich upadku. System obserwuje horyzont nad zadanym sektorem kilka razy na sekundę, wykrywa i towarzyszy pociskom oraz oblicza punkt, od którego zaczynają się krzywe balistyczne. Ustalone współrzędne pistoletu są wyświetlane operatorowi.

Ponieważ radar może oszacować wielkość pocisku i bezpośrednio zmierzyć jego prędkość, potrzebne są tylko dwa punkty: i można obliczyć całą krzywą balistyczną. Określa to pozycję granatnika i punkt uderzenia pocisku. Każdy dodatkowy punkt pomiarowy zwiększa dokładność.