www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Radary protivzdušné obrany

malý rozsah
velký rozsah

Obrázek 1: Detekční oblast typického trojrozměrného radaru, tvořená jehlovým (tužkovým) paprskem, který provádí elektronické snímání ve vertikální rovině a mechanické snímání v horizontální rovině.

malý rozsah
velký rozsah

Obrázek 1: Detekční oblast typického trojrozměrného radaru, tvořená tužkovým paprskem, který provádí elektronické snímání ve vertikální rovině a mechanické snímání v horizontální rovině.

Radary protivzdušné obrany

Radary protivzdušné obrany jsou rozmístěny národními jednotkami protivzdušné obrany. V některých zemích jsou tyto útvary součástí radiotechnických jednotek, samostatného typu vojsk protivzdušné obrany. Tyto radary mohou detekovat vzdušné cíle a určit jejich souřadnice, kurz a rychlost v poměrně široké oblasti. Radary protivzdušné obrany mohou mít maximální dosah přes 300 námořních mil s rozsahem detekce 360°. Radary protivzdušné obrany se obecně dělí do dvou kategorií podle množství informací o poloze cíle, které mohou získat. Radary, které určují pouze azimut a vzdálenost cíle, se nazývají dvousouřadnicové 2D radary nebo dálkoměry. Radary, které mohou měřit i výšku cíle, se nazývají třísouřadnicové radary nebo 3D radary.

Radary protivzdušné obrany se používají jako stanice včasné výstrahy, protože mohou odhalit blížící se nepřátelská letadla nebo rakety na velkou vzdálenost. V případě útoku (nájezdu) je pro jeho úspěšné odražení rozhodující včasné odhalení. Aktivní prostředky protivzdušné obrany, jako je protiletadlové dělostřelectvo, protiletadlové raketové systémy a stíhací letouny, musí být včas připraveny k odražení útoku. Informace o vzdálenosti a azimutu cílů poskytované radary protivzdušné obrany se používají pro rozmístění doprovodných radarů a radarů řízení palby.

Obrázek 2: Detekční oblast typického dvourozměrného radaru tvořená azimutálním natočením kosekant-čtvercový radiační diagram.

Obrázek 2: Detekční oblast typického dvourozměrného radaru tvořená azimutálním natočením kosekant-čtvercový radiační diagram.

Další funkcí radarů protivzdušné obrany je vyvést letouny ze zóny vzdušného boje do pozice pro zachycení nepřátelských letounů. Při navádění stíhaček jsou informace přijaté obsluhou radaru přenášeny naváděnému letadlu pomocí hlasových nebo datových přenosových linek.

Hlavní funkce radarů protivzdušné obrany jsou: