www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Radary pro řízení vzdušného prostoru

Gallerie of different ATC-Radars
SRE-M7 der EADS

Obrázek 1: SRE-M7, typický trasový radar. Vyrobeno německou společností DASA

ASR 12 von Northrop/Grumman

Obrázek 2: letištní přehledový radar ASR-12 společnosti Northrop/Grumman ASR-12

PAR-80 von ITT-Gilfilllan

Obrázek 3: Přesný přibližovací radar PAR-80 vyrobený společností ITT

ASDE

Obrázek 4: Radar pozemního řízení provozu ASDE

Microburst Radar MBR

Obrázek 5. Radar pro detekci mikroburstového větru MBR

Radary pro řízení vzdušného prostoru

Radar řízení vzdušného prostoru (Air Traffic Control Radar, ATC-Radar) je souhrnný pojem pro všechna radarová zařízení používaná pro bezpečnost a řízení letového provozu ve vojenských i civilních aplikacích. Soubor organizací, institucí a podniků pověřených těmito úkoly se nazývá systém řízení letového provozu (Air Traffic Management, ATM). Hlavní typy radarů používaných pro různé úkoly související s řízením letového provozu jsou následující:

Trasové přehledové radary

Trasové přehledové radary jsou určeny k monitorování letového provozu mimo určené letištní prostory. Traťové radary obvykle pracují v klasifikaci NATO v pásmu D. Tyto radary zajišťují sledování drah letadel nad zemí, měří prostorové parametry letadel, určují jejich souřadnice, směr a rychlost na poměrně velkém území až do vzdálenosti 250 námořních mil (450 km). Sledovací radar je primární přehledový radar (PSR) kombinovaný se sekundárním přehledovým radarem (SSR).

Okrskové přehledové radary

Okrskové přehledové radary na letištích (ASR nebo TAR) je radar pro řízení přiblížení, který slouží k lokalizaci letadla a zobrazení jeho polohy v provozní oblasti letiště. Tyto radary obvykle pracují v pásmu E a jsou schopny spolehlivě detekovat a sledovat letadla ve výškách až 25 000 stop (7 620 m) ve vzdálenosti 40 … 60 námořních mil (75 … 110 km) od letiště. Antény tohoto typu radaru se musí otáčet rychlostí nejméně 12 … 15 otáček za minutu, což zajišťuje požadovanou rychlost aktualizace dat do 5 sekund. Moderní letištní radary mají další meteorologický kanál určený k detekci nebezpečných povětrnostních podmínek.

Přesné přibližovací radary

Přiblížení řízené ze země je režim řízení, při kterém může letadlo přistát za špatných povětrnostních podmínek. Pilot je naváděn pozemní kontrolou pomocí radaru pro přesné přiblížení (PAR). Naváděcí informace jsou přijímány od obsluhy radaru a přenášeny do letadla prostřednictvím hlasového rádiového nebo počítačového spojení s letadlem. Tyto radary obvykle pracují v pásmu I.

Radar pro řízení pohybů na letištní ploše

Radary pro řízení pohybů na letištní ploše (SMR) jsou určeny ke snímání povrchu v oblasti letiště, k lokalizaci letadel a pozemních vozidel a k jejich zobrazení na pracovištích řídících letového provozu za nepříznivého počasí. Tyto radary pracují v pásmech I až K a k zajištění přijatelného rozlišení používají ultrakrátké sondážní impulsy. Jejich dosah je několik kilometrů nebo méně a rychlost antény je 60 otáček za minutu.

Speciální meteorologické radary

Meteorologické radary hrají důležitou roli při řízení letového provozu. Existují speciální meteorologické radary určené speciálně pro bezpečnost letového provozu (např. radar na obrázku 5).