www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Classificatie van radarsystemen (2)

Radar van verschillende ontwerpen en functionele beginselen worden hier samengevat en ingedeeld volgens het beoogde gebruik:

Radars
militaire toepassingen
civiele toepassingen
Verkenning
Besturing
gevechtsvliegtuigen
Raketgeleidings-
radar
Landmachtradars
Slagveld
verkenningsradars
Navigatie
En route radars
Luchtverkennings-
radar
Precisie
naderingsradar
Industriële
toepassingen
Observatie
Niet-destructief
materiaalonderzoek
Radars
militaire toepassingen
civiele toepassingen
Luchtafweer
Verkenning
Besturing
gevechtsvliegtuigen
Raketgeleidingsradar
Landmachtradars
Slagveld
verkenningsradars
Navigatie
Artillerie-
lokalisatieradar
Vuurleidingsradar
Luchtverkeersleiding radar
En route radars
Luchtverkenningsradar
Precisie
naderingsradar
Oppervlakte-
bewegingsradar
Weerradar
Industriële toepassingen
Weerradar
Observatie
Radarbeveiligings-
systeems
Niet-destructief
materiaalonderzoek
Grondpenetrerende
radar
Radars
militaire toepassingen
civiele toepassingen
Verkenning
Besturing
gevechtsvliegtuigen
Raketgeleidingsradar
Landmachtradars
Slagveld
verkenningsradars
Navigatie
Industriële toepassingen
Niet-destructief
materiaalonderzoek

Figuur 1: Indeling van radarapparatuur naar beoogd gebruik

Multifunctionele radars

Multifunctionele radars (MFR MultiFunction Radar) hebben altijd actieve phased array-antennes en stellen moderne wapensystemen in staat te reageren op massale luchtaanvallen met projectielen of raketten met zeer kleine effectieve reflectiegebieden in een omgeving met aanzienlijke stoorkracht. Dergelijke MFR's moeten zijn uitgerust met een groot aantal vuurleidingskanalen die een gelijktijdige begeleiding van zowel vijandelijke als verdedigende projectielen mogelijk maken, alsmede uitvoerige koerscommando's voor verdedigingsraketten.

Een actieve en mechanisch onbeweeglijke phased array-antenne bestaat uit platte panelen met een array van stralingselementen die worden gevoed door een groot aantal kleine vermogensversterkers van halfgeleidermateriaal (GaAs), die een variabele zendpuls uitzenden en een gedetailleerd radarbeeld mogelijk maken. Een typische antenne-array kan uit meer dan 2 000 afzonderlijke stralers bestaan en, indien geen gebruik wordt gemaakt van mechanische rotatie van de antenne, worden vier van dergelijke antenne-arrays 90° uit elkaar geplaatst om een volledig panoramisch beeld te geven.

Multi-Target opsporingsradar

Een MultiTarget Tracking Radar (MTTR) moet de volgende kenmerken hebben:

Luchtverkeersleiding radar

Luchtverkeersleidingsradars worden zowel voor militaire als voor civiele doeleinden gebruikt. Naast de stationaire apparatuur op de vliegvelden bevindt zich aan boord van moderne vliegtuigen gewoonlijk een multifunctionele radar, die voorziet in weersinformatie, het vermijden van botsingen en navigatietaken.

En route radars

"En-route" (luchtroute) radars werken gewoonlijk in de L-band tot een bereik van ongeveer 450 km. Zij controleren het luchtverkeer buiten de speciale vliegvelden.

Luchthavenradar

Luchtverkeersleiders hebben Luchthavenradars (ASR) nodig om alle luchtverkeersbewegingen rond het vliegveld in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat het steeds toenemende luchtverkeer op een veilige, ordelijke en snelle manier wordt afgehandeld. ASR's werken doorgaans in de S-band tot een bereik van 120 km.

Precisienaderingsradar)

De precisienaderingsradar (PAR) leidt het vliegtuig bij het naderen van het luchtvaartterrein veilig naar de landing, zelfs bij slecht zicht. Met de radar worden vliegtuigen gedetecteerd en begeleid tijdens de eindnaderings- en landingsfase. Afwijkingen van de ideale naderingslijn worden via de radio doorgegeven aan de piloot, hetzij in de vorm van akoestische commando's, hetzij aan de automatische piloot in de vorm van stuurimpulsen.

Oppervlaktebewegingsradar

Bij mist of slecht zicht tonen radarschermen het torenpersoneel het hele vliegveld op een scherm. Met extreem korte zendpulsen in het nanosecondenbereik en een zeer hoge zendfrequentie (X- tot K-band) kunnen oppervlaktebewegingsradars (SMR) zelfs de kortste afstanden met een zeer hoge resolutie meten.

Weerradar

Korteafstands- en langeafstandsweerradars zijn primaire radars met een roterend antennesysteem.

In principe is weerradar van groot belang voor de luchtverkeersleiding. Er zijn echter ook toestellen die speciaal voor de luchtverkeersleiding zijn ontwikkeld.

Luchtverdedigingsradars

Luchtverdedigingsradars lokaliseren doelen op grote afstand en meten hun positie, koers en snelheid. Het maximale bereik van deze radars kan dus 450 km (en vaak meer!) bedragen, met een volledig zicht van 360° rondom.

Foto: TAFLIR van de Zwitserse luchtmacht

Luchtverkenningsradars

Luchtverkenningsradars worden gebruikt in systemen voor vroegtijdige waarschuwing om naderende vijandelijke vliegtuigen en raketten op grote afstand te lokaliseren. Alleen door de luchtverdediging op tijd te waarschuwen kan een aanval met succes worden afgeslagen. De verkenning van het luchtruim van een land wordt gewoonlijk verzekerd door een systeem van aan een netwerk gekoppelde stationaire radars voor een groot gebied.

Foto: AN/FPS 117 van Lockheed Martins

Slagveld verkenningsradars

De taak van een radar voor verkenning van het slagveld is niet alleen het lokaliseren van raketten, maar ook het lokaliseren van voertuigen en personen in de onmiddellijke nabijheid van de gevechtstroepen.

Foto: BOR-A 550

Artillerieverkenningsradar

Een artillerieverkenningsradar detecteert de ballistische baan van vijandelijke projectielen en gebruikt deze om de positie van het vurende kanon te bepalen, teneinde een doeltreffend tegenvuur door de bevriende artillerie mogelijk te maken. Een artillerieverkenningsradar detecteert de ballistische baan van vijandelijke projectielen en gebruikt deze om de positie van het vurende kanon te bepalen, teneinde een doeltreffend tegenvuur door de bevriende artillerie mogelijk te maken.

Foto: COBRA (COunter-Battery RAdar)

Besturing gevechtsvliegtuigen

Een andere functie van een verkenningsradareenheid is het geleiden van een onderscheppingsjager naar een vijandelijk vliegtuig. Om een onbekend vliegtuig te controleren, wordt een interceptor naar het vliegtuig geleid door middel van stemcommando's of door datatransmissie. Er is ook een radar in het vliegtuig voor het zoeken van doelen, het opsporen van vijandelijke vliegtuigen en het geleiden van wapens. Dit vereist dat de radar ook over radarkenmerken voor het volgen van doelwitten beschikt.

Foto: ECR 90 neusradar van de Eurofighter EF 2000

Vuurleidingsradar

Een wapenbesturingsradar bestuurt wapensystemen zoals korteafstandsraketten of artillerie.

De Rapier kan worden gebruikt om luchtdoelen in het middelhoge bereik bij dag en nacht en ook bij slecht weer aan te vallen. Het detectiebereik van de radar is ongeveer 11,5 km. De geleide raket kan doelen raken op een maximale afstand van 6,8 km en tot 3000 meter boven de grond.

Bild: Rapier

Slagveld radars

Legerradars hebben doorgaans een kleiner bereik en zijn sterk gespecialiseerd voor een bepaalde taak. Op marineschepen wordt de veelheid van gespecialiseerde radarantennes steeds meer vervangen door een multifunctionele radar.

Foto: Multifunctionele radar „Variant“ van de marine

Raketgeleidingsradar

Het raketcomplex „Patriot“ is een mobiel luchtverdedigingssysteem van het Duitse leger. Het systeem werd in het midden van de jaren zestig ontwikkeld voor de verdediging tegen raketten en vleugelraketten en wordt tegenwoordig ook gebruikt tegen ballistische raketten voor de korte afstand.

Andere civiele toepassingen

Radarapparatuur wordt overal gebruikt waar metingen (of lokalisaties) noodzakelijkerwijs vanaf een bepaalde afstand moeten worden verricht. Zo is ook in de civiele sector een breed scala van toepassingen tot ontwikkeling gekomen.

Radar voor verkeerscontrole

Deze continu-golf radars zijn echt zeer gespecialiseerd. Zij gebruiken de Doppler-frequentie om de snelheid te meten en werken met zeer hoge zendfrequenties in de K-band.

Foto: radar voor verkeerscontrole „Traffipax Speedophot“

Navigatieradars

Navigatieradars geven de schipper informatie over de positie van het schip in een nauw kanaal, zelfs bij zeer slecht zicht (typische Engelse mist).

Remhulp met radar

Deze vooruitkijkende radar, die in personenauto's uit de luxeklasse is geïnstalleerd, registreert de verkeerssituatie binnen een afstand van maximaal 150 meter, houdt de juiste afstand tot de voorligger en zet zo nodig een noodstop in werking.

Ground Penetrating Radar

Ground Penetrating Radar (GPR) is een geofysische onderzoeksmethode voor een ondergronds onderzoek van het aardoppervlak met een zeer hoge resolutie.

Foto: een bodempenetrerende radar in actie

Niet-destructief materiaalonderzoek

Een zeer gespecialiseerde radar kan worden gebruikt om een materiaal te inspecteren op materiaaldefecten of speciale containers voor agressieve vloeistoffen op hun vulniveau.