www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Klasifikace radiolokátorů

Rádiolokátory různých konstrukcí a funkčních principů jsou zde shrnuty a rozděleny podle svého účelu na:

Rádiolokátory
vojenské aplikace
civilní aplikace
Průzkum
Řídicí radar
stíhačky
Radar pro
navádění raket
Bojové
sledovací radary
Průzkum
Navigační radary
Oblastní přehle-
dový radiolokátor
Okrskový přehle-
dový radiolokátor
Přesný přibližo-
vací radiolokátor
Průmyslové aplikace
Radary pro
řízení dopravy
Nedestruktivní
testování materiálů
Rádiolokátory
vojenské aplikace
civilní aplikace
Protivzdušná obrana
Průzkum
Řídicí radar stíhačky
Radar pro
navádění raket
Bojové sledovací radary
Průzkum
Navigační radary
Radar proti baterii
Radar pro
navádění raket
Radarovéřízení
letového provozu
Oblastní přehledový
radiolokátor
Okrskový přehledový
radiolokátor
Přesný přibližovací
radiolokátor
Letištní
pojezdový radar
Meteorologický radar
Průmyslové aplikace
Meteorologický radar
Radary pro
řízení dopravy
Odstupový radar
Nedestruktivní
testování materiálů
Výzkum
Rádiolokátory
vojenské aplikace
civilní aplikace
Průzkum
Řídicí radar stíhačky
Radar pro
navádění raket
Bojové sledovací radary
Průzkum
Navigační radary
Průmyslové aplikace
Nedestruktivní
testování materiálů

Obrázek 1: Klasifikace radiolokátorů podle účelu použití

Multifunkční radary

Multifunkční radary (MFR MultiFunction Radar) mají vždy aktivní antény s fázovanou soustavou a umožňují moderním zbraňovým systémům reagovat na masivní letecké útoky střelami nebo raketami s velmi malými účinnými odraznými plochami v prostředí se značnou rušivou silou. Takové multifunkční radary musí být vybaveny velkým počtem kanálů pro řízení palby, které umožňují současný doprovod nepřátelských i obranných střel, stejně jako propracované povely pro kurz obranných střel./p>

Aktivní a mechanicky nepohyblivá fázovaná anténa se skládá z plochých panelů se soustavou vyzařovacích prvků napájených velkým počtem malých výkonových zesilovačů z polovodičového materiálu (GaAs), které vysílají proměnný vysílací impuls a umožňují detailní radarový obraz. Typická anténní soustava se může skládat z více než 2 000 jednotlivých zářičů, a pokud se nepoužívá mechanické otáčení antény, jsou čtyři takové anténní soustavy rozmístěny po 90°, aby poskytovaly úplný panoramatický výhled.

Radar pro sledování více cílů

Radar pro sledování více cílů (MTTR) má tyto vlastnosti:

Radarovéřízení letového provozu

Radary pro řízení letového provozu se používají pro vojenské i civilní účely. Kromě stacionárních zařízení na letištích je na palubě moderních letadel obvykle víceúčelový radar, který poskytuje informace o počasí, vyhýbá se kolizím a plní navigační úkoly.

Oblastní přehledový radiolokátor

Oblastní přehledové radiolokátory (traťové radary) radary pracují převážně v pásmu L až do vzdálenosti přibližně 450 km. Monitorují letecký provoz mimo zvláštní letištní prostory.

Okrskový přehledový radiolokátor

Radary pro průzkum vzdušného prostoru potřebují řídící letového provozu, aby mohli sledovat veškerý letový provoz v okolí letiště a zajistit, aby byl neustále rostoucí letový provoz odbavován bezpečně, spořádaně a rychle. Okrskový přehledový radiolokátor obvykle pracují v pásmu E až do vzdálenosti 120 km.

Přesný přibližovací radar (PAR)

Radar pro přesné přiblížení navádí letadlo, které se blíží k letišti, na bezpečné přistání i za zhoršené viditelnosti. Pomocí radaru jsou letadla detekována a doprovázena během fáze konečného přiblížení a přistání. Odchylky od ideální linie přiblížení jsou vysílány pilotovi rádiem buď jako akustické povely, nebo autopilotovi jako řídicí impulsy.

Letištní pojezdový radar

Za mlhy nebo špatné viditelnosti zobrazují letištní pojezdové radary (SMR) posádce věže na obrazovce celé letiště. Díky extrémně krátkým vysílacím pulzům v rozsahu nanosekund a velmi vysoké vysílací frekvenci (pásmo J až X) mohou tyto radary měřit i nejkratší vzdálenosti s velmi vysokým rozlišením

Meteorologický radar

Meteorologický radar je v zásadě velmi důležitý pro řízení letového provozu. I zde však existují zařízení, která byla vyvinuta speciálně pro řízení letového provozu, jako je například radar pro mikroburst.

Radary protivzdušné obrany

Radary protivzdušné obrany lokalizují cíle na velké vzdálenosti a měří jejich polohu, kurz a rychlost. Maximální dosah těchto radarů tak může být až 450 km (a často i více!) s plným 360° rozhledem.

(na obrázku: TAFLIR švýcarského letectva)

Průzkumné radary protivzdušné obrany

Průzkumné letecké radary se používají v systémech včasného varování k lokalizaci blížících se nepřátelských letadel a raket na velkou vzdálenost. Útok lze totiž úspěšně odrazit pouze včasným zalarmováním protivzdušné obrany. Průzkum vzdušného prostoru země je obvykle zajišťován systémem stacionárních plošných radarů propojených sítí.

(na obrázku: AN/FPS 117 od společnosti Lockheed Martin)

Průzkumné radary na bojišti

Úkolem průzkumného radaru na bojišti je nejen lokalizovat střely, ale také vozidla a osoby v bezprostřední blízkosti bojujících jednotek.

(na obrázku: BOR-A 550)

Radar proti baterii

Dělostřelecký průzkumný radar zjišťuje balistickou trajektorii nepřátelských projektilů a využívá tyto informace k určení polohy střílejícího děla, aby umožnil účinnou protistřelbu lodního dělostřelectva.

(na obrázku: COBRA)

Řídicí radar stíhačky

Další funkcí průzkumného radaru je navádění stíhacího letounu na nepřátelský letoun. Při kontrole neznámého letadla je interceptor naváděn k letadlu hlasovými povely nebo datovým přenosem. V letounu je také radar pro vyhledávání cílů, detekci nepřátelských letounů a navádění zbraní. To vyžaduje, aby radar měl také vlastnosti radaru pro sledování cíle.

(Obrázek: příďový radar ECR 90 letounu Eurofighter EF 2000)

Radar pro navádění raket

Rapier může být použit k zasahování vzdušných cílů ve středních výškách ve dne i v noci a také za špatného počasí. Dosah radaru je přibližně 11,5 km. Řízená střela může zasáhnout cíle na maximální vzdálenost 6,8 km a až do výšky 3000 metrů nad zemí.

(Obrázek: Rapier)

Bojové sledovací radary

Armádní radary mají obvykle kratší dosah a jsou úzce specializované pro konkrétní úkol. Na námořních plavidlech je množství specializovaných radarových antén stále častěji nahrazováno multifunkčním radarem.

(na obrázku: multifunkční radar námořnictva „Variant“)

Radar pro navádění raket

Raketový komplex Patriot je mobilní systém protivzdušné obrany německé armády. Systém byl vyvinut v polovině 60. let 20. století k obraně proti raketám a křídlatým střelám a v současnosti se používá i proti balistickým střelám krátkého doletu.

Průmyslové aplikace

Radarové zařízení se používá všude tam, kde je nutné provést měření (nebo lokalizaci) z určité vzdálenosti. Široká škála aplikací se tak rozvinula i v civilním sektoru.

Radary pro řízení dopravy

Tyto kontinuální radary jsou skutečně specializované. K měření rychlosti využívají Dopplerovu frekvenci a pracují s velmi vysokými přenosovými frekvencemi v pásmu K.

(Obrázek: „Traffipax Speedophot“)

Navigační radary

Navigační radary poskytují kapitánovi informace o poloze lodi v úzkém kanálu i za velmi špatné viditelnosti (typická anglická mlha).

Radarová zařízení v motorových vozidlech

Odstupový radar, instalovaný do nejvyšších modelů osobních automobilů, zaznamenává dopravní situaci na vzdálenost až 150 metrů, udržuje odpovídající odstup od vozidla jedoucího před ním a v případě potřeby zahájí nouzové brzdění.

Pozemní radar

Zemní penetrační radar (GPR) je geofyzikální průzkumná metoda pro podpovrchový průzkum zemského povrchu s velmi vysokým rozlišením.

(Obrázek: pozemní penetrační radar v akci)

Nedestruktivní testování materiálů

Ke nedestruktivní penetrační kontrole materiálů na vady materiálu lze použít velmi specializované radarové zařízení.