www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

У чому різниця між первинним і вторинним радіолокатора

Порівняльна характеристика первинного

Основною особливістю первинних радіолокаційних пристроїв є те, що вони працюють з пасивним сигналом відлуння. Випромінені високочастотні імпульси відбиваються ціллю і потім приймаються тим самим радіолокаційним пристроєм. Таким чином, безпосередньою причиною виникнення відбитого сигналу відлуння є зондувальний сигнал, випромінюваний радіолокаційним пристроєм.

та вторинного радіолокаторів

Вторинні радіолокаційні пристрої працюють за іншим принципом: вони використовують активні сигнали відповіді. Вторинний радіолокаційний пристрій також випромінює зондувальний сигнал, що називається запитом (сигналом запиту). Коли цей сигнал досягає цілі, він приймається бортовим активним відповідачем, в якому виконується його обробка. Після цього формується та випромінюється сигнал відповіді на іншій частоті, який містить повідомлення відповіді.

Системи обох типів, через відмінність принципів будови, мають свої переваги та недоліки. Так, первинний радіолокатор забезпечує достовірну інформацію про кутові координати, висоту і дальність цілі. В той же час вторинний радіолокатор може отримувати додаткову інформацію, таку як, наприклад, сигнали державного впізнавання та висота. Останнє є вельми корисною властивістю, оскільки точність вимірювання висоти бортовими висотомірами вища, ніж точність наземних висотомірів.

Слід пам’ятати, що вторинна радіолокація потребує наявності на борту спеціального обладнання. Однак саме завдяки цьому з’являється можливість суттєво зменшити потужність передавача при збереженні такого ж значення максимальної дальності дії, що й у випадку первинної радіолокації. Це легко пояснюється тим, що випромінювана потужність входить у рівняння радіолокації разом із подвоєною дальністю до цілі у випадку первинної радіолокації та однократною дальністю — у випадку вторинної радіолокації:

Radarformel

Рисунок 1. Калібрувальні криві приймачів, різні чутливості первинного (PSR) і вторинного (SSR) радіолокаційних приймачів

Рисунок 1. Калібрувальні криві приймачів, різні чутливості первинного (PSR) і вторинного (SSR) радіолокаційних приймачів

У якості оціночного значення можливо прийняти зниження потужності передавача у 1000 разів. Це означає, що в такому випадку може бути використаний більш простий, компактний і дешевий передавач. Приймач може мати гіршу чутливість, оскільки потужність сигналів активної відповіді більша за потужність пасивного сигналу відлуння. Однак з тієї ж причини зростає негативний вплив сигналів, прийнятих по бічним пелюсткам. З цієї причини при побудові вторинних радіолокаторів, як правило, вживаються додаткові заходи щодо придушування бічних пелюсток..

Оскільки випромінювання та прийом відбуваються на відмінних одна від одної частотах, пасивні перешкоди не виникають, значить відпадає необхідність у системі селекції рухомих цілей. З іншого боку, при придушуванні радіолокатора активними перешкодами такий захід захисту як змінення частоти не є можливим. Специфічні перешкоди, що мають місце при використанні вторинних радіолокаційних пристроїв викликають необхідність додаткових схемних рішень.