www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Каква е разликата между първичен и вторичен радар?

Сравнителни характеристики на

първичен радар и

Основната характеристика на първичните радарни устройства е, че те работят с пасивен ехосигнал. Излъчените високочестотни импулси се отразяват от целта и след това се приемат от същото радарно устройство. Така пряката причина за отразения ехо-сигнал е сондиращият сигнал, излъчен от радарното устройство.

вторичен радар

Вторичните радарни устройства работят на различен принцип: те реагират активно на излъчвания сигнал. Вторичното радарно устройство също излъчва проучвателен сигнал, наречен сигнал за заявка. Когато този сигнал достигне целта, той се приема от бордовия активен транспондер, където се обработва. Това е последвано от формиране и излъчване на отговорен сигнал на различна честота, съдържащ съобщението за отговор.

И двата вида системи, поради различните си принципи на изграждане, имат своите предимства и недостатъци. По този начин основният радар осигурява надеждна информация за ъгловите координати, височината и обхвата на целта. В същото време вторичният радар може да получи допълнителна информация, като например сигнали за идентификация на държавата и височина. Последното е много полезна функция, тъй като точността на измерванията на височината чрез въздушни висотомери е по-висока от тази на наземните висотомери.

Имайте предвид, че вторичният радар изисква специално оборудване на борда. Това обаче дава възможност за значително намаляване на мощността на предавателя при запазване на същата стойност на максималния обхват, както в случая на първична радиолокация. Това лесно се обяснява с факта, че излъчената мощност влиза в уравнението за радиолокация заедно с удвоения обхват до целта в случая на първична радиолокация и единичния обхват в случая на вторична радиолокация:

Формула на радара

Изображение 1: Графики за калибриране на приемника, различни чувствителности на основния (PSR) и вторичния (SSR) радарен приемник

Изображение 1: Графики за калибриране на приемника, различни чувствителности на основния (PSR) и вторичния (SSR) радарен приемник

Като приблизителна стойност можем да приемем намаляване на мощността на предавателя с коефициент 1000. Това означава, че в този случай може да се използва по-прост, по-компактен и по-евтин предавател. Приемникът може да има по-лоша чувствителност, тъй като мощността на сигналите на активния отговор е по-висока от мощността на пасивното ехо. По същата причина обаче се увеличава отрицателното въздействие на получените сигнали от странични лобове. Поради тази причина при изграждането на вторични радари обикновено се вземат допълнителни мерки за потискане на сигналите от страничните лобове.

Тъй като излъчването и приемането се осъществяват на различни честоти, няма пасивни смущения, поради което не е необходима система за избор на движеща се цел. От друга страна, при потискане с активни смущения не е възможна промяна на честотата. Специфичните смущения, възникващи при използването на вторични радарни устройства, водят до необходимостта от допълнителни схемни решения.