www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Radar cu impulsuri

Principiul radarului:
Un impuls electromagnetic se deplasează cu viteza luminii de la o antenă la o țintă din aer. Acolo, energia este reflectată, iar semnalul de ecou se întoarce cu aceeași viteză și este recepționat de antenă. Măsurarea timpului (simbolizată în imagine prin cronometre) permite calcularea distanței până la ținta din aer pe baza timpului de deplasare și a vitezei cunoscute.

Ilustrație 1: Principiul sondajului cu impulsuri.

transmitted energie
echo signal

Ilustrație 1: Principiul sondajului cu impulsuri.

Image en arrière-plan de l'animation transparente animație transparentă:
Un impuls electromagnetic se deplasează (cu viteza luminii) de la o antenă la o țintă zburătoare. Acolo, energia este reflectată, iar ecoul se întoarce cu aceeași viteză și este recepționat de antenă. Pe un osciloscop, un punct de lumină se derulează în același timp. Când semnalul de ecou este recepționat, se scrie un impuls de ecou pe acesta. Distanța dintre acest impuls de ecou și impulsul de transmisie este proporțională cu distanța până la țintă.

Ilustrație 1: Principiul sondajului cu impulsuri.

Radar cu impulsuri

Cuprins «Radar cu impulsuri»
  1. Semnal transmis
  2. Echo
  3. Diagrama de funcționare
  4. Aplicații
Impuls transmis
Echo
τ
Τ

Ilustrație 2: Relația dintre impulsuri și ecouri.

Impuls transmis
Echo
τ
Τ

Ilustrație 2: Relația dintre impulsuri și ecouri.

Un radar cu impulsuri este un dispozitiv de teledetecție care emite impulsuri și apoi intră în modul de ascultare a ecoului returnat de ținte din mediul înconjurător. Spre deosebire de radarul cu unde continue, transmițătorul este oprit în timpul ascultării. Această metodă de ecolocație se caracterizează prin transmiterea unor impulsuri foarte scurte cu durata τ de ordinul ≈ 0,1 până la 1 µs și un timp de ascultare mult mai lung Τ (>> τ) de ordinul a 1 ms, după cum se demonstrează în figura 2. Distanța până la țintă este determinată de timpul de întoarcere al semnalului (pentru un radar staționar) sau prin compararea spectrului Doppler dintre semnalul transmis și ecou în funcție de distanță (pentru un radar mobil). Radarele cu impulsuri sunt concepute în primul rând pentru detectarea pe distanțe lungi și, prin urmare, emit impulsuri foarte puternice.

O diferență importantă față de alte tipuri de radare este nevoia de sincronizare eficientă a fiecărui proces din circuitul radar. Frontul de atac al impulsului este timpul de referință pentru întregul proces. Aceasta se încheie cu recepția frontului de undă al ecoului. Orice întârziere sistematică în circuitele interne ale procesorului trebuie să fie luată în considerare pentru a obține timpul real de călătorie dus-întors și, prin urmare, distanța până la țintă. Orice variație aleatorie a timpului care poate fi adăugată va influența în mod direct precizia radarului.

Semnal transmis

Forma de undă transmisă poate fi descrisă matematic astfel:

s(t) = A(t)· sin[2πf(t)·t + φ(t)] (1)

Ilustrație 3: Descompunerea spectrului de frecvență asociat unei unde pătrate la frecvența purtătoare ftx

Ilustrație 3: Descompunerea spectrului de frecvență asociat unei unde pătrate la frecvența purtătoare ftx

Funcția A(t) reprezintă variația amplitudinii impulsului în funcție de timp, adică modularea acestuia. În cel mai simplu caz, transmițătorul transmite pentru perioade scurte de timp τ și este oprit în restul timpului. A(t) este astfel egal cu 1 în timpul lui τ și zero în caz contrar. Funcția de timp este determinată de rata de repetiție a impulsurilor și de ciclul de funcționare. Deoarece ecourile care se întorc la radar sunt supuse la diferite pierderi, o modulație de amplitudine diferită a semnalului în acest caz nu oferă nici un avantaj pentru decodarea acestuia în receptor. Cu toate acestea, o astfel de undă pătrată poate fi descompusă într-un spectru de frecvență egal cu o funcție (sin x)/x. Cea mai mare parte a puterii transmise (a se observa că scara este logaritmică în figura 3) se află în regiunea de frecvență BHF = 2/τ în jurul frecvenței purtătoare ftx.

Frecvenţa de repetiţie a impulsurilor (FRI sau în engleză: PRF), lungimea impulsului τ și timpul de ascultare (Τ − τ) influențează performanțele radarului: distanța minimă de descoperire și distanța maximă univocă. Lungimea impulsului τ afectează, de asemenea, celula de rezoluție în distanţă ΔR a radarului:

ΔR = 0.5·τ·c (2)

Cu cât lungimea impulsului este mai scurtă, cu atât mai bine poate radarul să rezolve două ținte situate una în spatele celeilalte, în loc să obțină un singur obiect mare. Cu toate acestea, lățimea de bandă a undei purtătoare BHF crește odată cu scăderea lățimii impulsului:

BHF = τ−1 (3)

Scurtarea impulsului limitează, de asemenea, raza maximă de acțiune în cazul simplu. Acest lucru se datorează faptului că energia Ep conținută în impuls depinde de lungimea acestuia, iar cu cât impulsul este mai scurt, cu atât energia este mai mică la o anumită distanță față de radar și cu atât este mai puțin probabil ca energia măsurabilă să fie returnată la radar.

Pentru o rază maximă de acțiune, energia este, prin urmare, factorul crucial, nu puterea de transmisie:

Ep = Ps· τ = Pmoj· Τ = Pmoj cu Ep = energia impulsului
PS = puterea transmițătorului
Pmoj = puterea medie
(4)
fFRI

Îmbunătățiri semnificative pot fi aduse prin modularea anvelopei impulsului (compresie de impulsuri), unde un impuls lung este comprimat într-unul mai scurt. Relația dintre durata impulsului transmis și cea a impulsului returnat este rezolvată prin decompresie la receptor. Poziția individuală a țintelor sondate de impulsul comprimat poate fi, de asemenea, obținută cu ajutorul timpului de călătorie dus-întors.

Funcția φ(t) din ecuația (1) exprimă diferența de fază în timp a semnalului. Faza inițială emisă de transmițător este întotdeauna aceeași, iar evoluția sa în timp va fi extrapolată cu ușurință în cazul unui radar coerent. În cazul unui radar pseudocoerent, faza inițială este aleatorie și trebuie înregistrată pentru a fi comparată cu ecoul. În cazul în care nu se observă acest lucru, se spune că radarul este „incoerent“. Acest lucru este important pentru modulația intra-impuls a impulsurilor comprimate și pentru analiza deplasării Doppler.

Echo

Forma de undă a ecoului este influențată de numeroase fenomene care nu permit cunoașterea acesteia înainte de a ajunge la radar. Pentru simplificare, se consideră că lungimile impulsului și ecoului sunt de lungime egală. Acest lucru permite o relație simplă între energia ecoului și semnalul de sondare (utilizat în ecuația radiolocaţiei) fără a lua în considerare posibila diferență introdusă de:

Pentru a proiecta un receptor sau un filtru optim care să minimizeze aceste efecte de distorsiune, trebuie utilizate mai multe canale de recepție în paralel. Într-un circuit selectiv, ecoul cu cel mai bun raport semnal/zgomot (inclusiv interferențele) este ales pentru procesarea ulterioară. De asemenea, se păstrează „poziția“ acestui ecou optim.

În general, lățimea de bandă a receptorului este cât mai îngustă posibil pentru a elimina zgomotul din afara frecvențelor pe care ecoul le poate prelua. Prin urmare, BHF = 1/τ este cel mai adesea lățimea de bandă utilizată de o parte și de alta a purtătoarei unui radar cu impulsuri. Zgomotul rămas poate fi filtrat cu ajutorul unui receptor care însumează ecourile de la mai multe impulsuri, presupunând că ținta este staționară în timpul sondajelor succesive. Deoarece zgomotul este aleatoriu, suma zgomotului este mult mai mică decât semnalul de ecou real, iar raportul semnal/zgomot este mult mai bun.

Diagrama de funcționare
Antena
Transmițător
Duplexor
Récepteur
Modulator
Sincronizator
Affichage

Ilustrație 4: Diagrama funcțională a unui radar primar cu impulsuri

Sincronizator Modulator Transmițător Duplexor Antena Récepteur Affichage Impulsions azimutales Impulsions azimutales

Ilustrație 4: Diagrama funcțională a unui radar primar cu impulsuri (imagine interactiva)

Proiectarea unui radar cu impulsuri depinde de faptul dacă transmițătorul și receptorul sunt amplasate în același loc (monostatic) sau în două locații diferite (bistatic):

Descrierea modulelor din schema bloc
Utilizări

Radarele cu impulsuri sunt utilizate în principal pentru detectarea pe distanțe lungi, mai ales în domeniul militar, al controlului traficului aerian, al meteorologiei și al teledetecția Pământului cu ajutorul sateliților.