www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Classificatie van radarsystemen (1)

Afhankelijk van de samenstelling en de kwaliteit van de in te winnen informatie, moet de radar over bepaalde kenmerken en technologieën beschikken. Eén type radarclassificatie volgens deze attributen wordt gegeven in figuur 1.

Radarstation
klassieke
pulsradar
radar met
visualisatie
radar zonder visualisatie
Radarstation
Primaire radar
Secundaire radar
Gepulseerde radar
Continue golf radar
intrapuls
gemoduleerd
klassieke
pulsradar
gemoduleerd
ongemoduleerd
radar met visualisatie
radar zonder visualisatie
Radarstation
klassieke
pulsradar
radar met visualisatie
radar zonder visualisatie

Figuur 1: Classificatie van radars (interactief beeld)

Radars met / zonder visualisatie

Figuur 2: Radar met beeld en radar zonder beeld

Figuur 2: Radar met beeld en radar zonder beeld

Radars kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: radars die een bepaalde beeldvormingstechnologie toepassen en radars zonder beeldvorming.

Bij radars met visualisatie wordt op basis van de ontvangen informatie een model van de situatie in het dekkingsgebied opgebouwd, in de regel in de vorm van een beeld dat lijkt op een geografische kaart. Klassieke voorbeelden van radars van dit type zijn meteorologische radar en militaire luchtruimbewakingsradar.

Bij radars zonder visualisatie wordt het meetresultaat alleen in de vorm van numerieke waarden weergegeven. Voorbeelden van dergelijke radars zijn sommige radarhoogtemeters en snelheidsmeters. Voorbeelden van secundaire radar zonder visualisatie zijn startonderbrekers in sommige moderne personenauto's.

Primaire radar

Primaire radars zenden hoogfrequente signalen de ruimte in die, als er doelen binnen bereik zijn, naar hen worden teruggekaatst. In tegenstelling tot secundaire radars, ontvangen primaire radars hun eigen uitgezonden signalen als echo's. Daarom wordt primaire radiolocatie ook wel passieve responsradiolocatie genoemd. De ontvangen echosignalen worden verwerkt om informatie over het (de) doel(en) te verkrijgen.

Secundaire radar

Voor secundaire radar moet het vliegtuig zijn uitgerust met een actieve транспондером (transponder = transmitting responder). Daarom wordt secundaire radar ook wel actieve responsradar genoemd. Een apparaat in het vliegtuig ontvangt het gecodeerde signaal van de radartransponder. In de transponder wordt het ontvangen signaal gedecodeerd en wordt een actief antwoord gegenereerd, dat vervolgens eveneens wordt gecodeerd en teruggezonden naar de secundaire radar. De vertragingstijd van het ontvangen transpondersignaal wordt gebruikt om de afstand tot het doel te meten, op dezelfde wijze als bij de primaire radars. Maar dit signaal bevat veel meer informatie dan de primaire radarsignalen. Hier kunnen bijvoorbeeld de hoogte, de nationaliteit, of technische problemen aan boord (slecht functionerende communicatie en dergelijke) worden doorgegeven.

Pulsradars

Pulsradars zenden een intermitterend (aan / uit) hoogvermogensignaal uit met een zeer hoge frequentie, een zogenaamd „probing”-signaal. Dit wordt gevolgd door een lange pauze waarin echo's kunnen worden ontvangen voordat het volgende sondesignaal wordt uitgezonden. De afstand tot het doel wordt bepaald door de vertragingstijd van de ontvangen echo ten opzichte van de tijd van het peilsignaal. De hoekcoördinaten van het doelwit en, zo nodig, de hoogte ervan kunnen worden bepaald uit de positie van de antenne tijdens de ontvangst van het echosignaal en uit de vertragingstijd van het echosignaal.

Continue golf radar

De continue golf radar (Continuous wave radar, CW-radar) straalt zonder onderbreking. Het echosignaal wordt gelijktijdig en continu ontvangen en verwerkt. De ontvanger bevindt zich niet noodzakelijk op dezelfde plaats als de zender. Elke krachtige omroepzender kan als radarzender worden gebruikt, zolang de ontvanger op afstand de ontvangsttijden van de directe en gereflecteerde signalen van het doel ontvangt en vergelijkt. De exacte coördinaten van een voorwerp in de lucht kunnen worden berekend door de signalen te verwerken die van drie verschillende televisiestations worden ontvangen (zie passieve radar).

Ongemoduleerde continue golf radar

Het door een dergelijke radar uitgezonden signaal heeft een constante amplitude en frequentie. Dergelijke toestellen worden gebruikt om de snelheid van een voorwerp te meten en zijn gebaseerd op het Doppler-effect. Het bereik kan in dit geval niet worden gemeten. Zij worden b.v. gebruikt als snelheidsmeters die door de politie worden gebruikt.

Frequentie gemoduleerde continue golf radar

In Engelstalige bronnen wordt de afkorting FMCW-Radar (Frequency Modulated Continuous Wave radar) gebruikt om dergelijke radars aan te duiden. Zij maken gebruik van signalen met constante amplitude, frequentiegemoduleerd of faseverschoven. Dit maakt het mogelijk op vertragingstijd gebaseerde methoden te gebruiken om het bereik te bepalen. Het bereik (of de hoogte) kan worden bepaald door de frequentieverschuiving van het ontvangen signaal of door de vertragingstijd van een bepaalde fasecode. Het voordeel van dergelijke radars is dat de metingen zonder onderbreking van de ontvangst worden verricht en het meetresultaat dus altijd beschikbaar is.

Radar met intra-puls modulatie

Dergelijke radars zenden gepulseerde sondesignalen uit met een lager pulsvermogen maar een langere duur. De sondesignalen worden gemoduleerd (vergelijkbaar met FMCW-radarsignalen) om met behulp van pulscompressietechnologie het doelbereik te bepalen, zelfs binnen de duur van het uitgezonden signaal.

Bistatische (multi-positie) radar

Bistatische radar bestaat uit twee of meer zend- en ontvangposities die (over een aanzienlijke afstand) van elkaar gescheiden zijn.