www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Klasifikace radarových systémů (1)

V závislosti na složení a kvalitě získávaných informací musí mít radar určité vlastnosti a technologie. Jeden z typů klasifikace radarů podle těchto atributů je uveden na obrázku 1.

Radarová stanice
pulzní
modulace
Radar s
vizualizací
Radar bez
vizualizace
Radarová stanice
Primární radar
Sekundární radar
Pulzní radar
Kontinuální radar
intrapulsní
modulované
pulzní
modulace
modulované
nemodulovaný
Radar s vizualizací
Radar bez vizualizace
Radarová stanice
pulzní
modulace
Radar s vizualizací
Radar bez vizualizace

Obrázek 1: Klasifikace radarů (interaktivní obrázek)

Radary s / bez vizualizace

Obrázek 2: Radar s vizualizace a bez vizualizace

Obrázek 2: Radar s vizualizace a bez vizualizace

Radary lze rozdělit do dvou kategorií: radary využívající určitou zobrazovací technologii a radary bez zobrazování.

U radarů s vizualizací se na základě přijatých informací vytváří model situace v oblasti pokrytí, zpravidla ve formě obrazu připomínajícího zeměpisnou mapu. Klasickými příklady radarů tohoto typu jsou meteorologické radary a vojenské radary pro sledování vzdušného prostoru.

U radarů bez vizualizace je výsledek měření prezentován pouze jako číselné hodnoty. Příkladem takových radarů jsou některé radarové výškoměry a rychloměry. Příkladem sekundárního radaru bez vizualizace jsou imobilizéry v některých moderních osobních automobilech.

Primární radar

Primární radary vysílají do vesmíru vysokofrekvenční signály, které se v případě, že jsou v dosahu cíle, odrážejí zpět. Na rozdíl od sekundárních radarů přijímají primární radary své vlastní vysílané signály jako ozvěnu. Proto se primární radiolokace nazývá také radiolokace s pasivní odezvou. Přijaté echo signály se zpracovávají za účelem získání informací o cíli (cílech).

Sekundární radar

Sekundární radar vyžaduje, aby letadlo bylo vybaveno aktivním transpondérem ((transponder = transmitting responder). Proto se sekundární radar nazývá také radar s aktivní odezvou. Zařízení v letadle přijímá kódovaný signál z radarového odpovídače. V transpondéru je přijatý signál dekódován a je generována aktivní odpověď, která je poté rovněž zakódována a odeslána zpět do sekundárního radaru. Doba zpoždění přijímaného signálu odpovídače se používá k měření vzdálenosti k cíli stejným způsobem jako u primárních radarů. Tento signál však obsahuje mnohem více informací než primární radarové signály. Zde lze například předávat informace o nadmořské výšce, státní příslušnosti nebo technických problémech na palubě (nefunkční komunikace apod).

Pulzní radar

Pulsní radary vysílají přerušovaný (zapnutý / vypnutý) vysoce výkonný signál o velmi vysoké frekvenci, který se nazývá sondážní signál. Poté následuje dlouhá pauza, během níž lze přijímat ozvěny, než je vyslán další sondážní signál. Vzdálenost k cíli je určena dobou zpoždění přijaté ozvěny vůči době sondážního signálu. Úhlové souřadnice cíle a případně jeho výšku lze určit z polohy antény během příjmu echo signálu a z doby zpoždění echo signálu.

Radar se spojitými vlnami

Radar se spojitými vlnami (Continuous wave radar, CW-radar) vysílá bez přerušení. Signál ozvěny je přijímán a zpracováván současně a nepřetržitě. Přijímač nemusí být nutně umístěn na stejném místě jako vysílač. Jakýkoli výkonný vysílač lze použít jako radarový vysílač, pokud vzdálený přijímač přijímá a porovnává časy příjmu přímého a odraženého signálu od cíle. Přesné souřadnice vzdušného objektu lze vypočítat zpracováním signálů přijatých ze tří různých televizních stanic (viz pasivní radar).

Kontinuální nemodulovaný radar

Signál vysílaný takovým radarem má konstantní amplitudu a frekvenci. Tato zařízení se používají k měření rychlosti objektu a jsou založena na Dopplerově jevu. Rozsah v tomto případě nelze měřit. Používají se např. jako měřiče rychlosti používané policií.

Radar s kontinuální frekvenční modulací

Anglicky mluvící zdroje používají pro označení těchto radarů zkratku FMCW-Radar (Frequency Modulated Continuous Wave radar). Používají signály s konstantní amplitudou, frekvenčně modulované nebo fázově posunuté. To umožňuje použít k určení dosahu metody založené na době zpoždění. Rozsah (nebo nadmořskou výšku) lze určit podle frekvenčního posunu přijímaného signálu nebo podle doby zpoždění daného fázového kódu. Výhodou těchto radarů je, že měření probíhají bez přerušení příjmu, a výsledek měření je tak vždy k dispozici.

Radar s vnitropulsní modulací

Tyto radary vysílají pulzní sondážní signály s nižším výkonem, ale delší dobou trvání. Sondážní signály jsou modulovány (podobně jako signály FMCW radarů) a využívají technologii komprese pulzů, která umožňuje určit dosah cíle i v rámci doby trvání vysílaného signálu.

Bistatický (vícepolohový) radar

Bistatický radar se skládá ze dvou nebo více vysílacích a přijímacích stanovišť, která jsou od sebe vzdálena (na značnou vzdálenost).