www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ultra Geniş Bantlı Radar

Geleneksel
dar bantlı sistem
Ultra Geniş
Bantlı Sistem
İsıl
gürültü

Resim 1: Bir Ultra Geniş Bantlı radar bir geniş izgeyi çok küçük bir güçle gönderebilir

Geleneksel dar
bantlı sistem
Ultra Geniş
Bantlı Sistem
İsıl
gürültü

Resim 1: Bir Ultra Geniş Bantlı radar bir geniş izgeyi çok küçük bir güçle gönderebilir

Ultra Geniş Bantlı Radar

Bir Ultra Geniş Bantlı radar (UWB radar) geleneksel radarlara göre çok daha geniş bir izgeye (spectrum) sahip işaretleri çok daha küçük darbe gücü kullanarak gönderebilir ve böylece radarın algılanması zorlaşır. Yollanan bu işaretlerin gücü örneğin, bir saç kurutma makinesi gibi bir ev gerecinin yaymasına izin verilen parazit gücü seviyesinden bile daha azdır. Çoğu darbe üreteçleri 1 ns den daha kısa süreli oldukça dar darbeler kullanırlar.

Bu çok dar darbenin izgesi oldukça geniştir ve darbe daraldıkça bu izge beyaz gürültüyü andırmaya başlar. Öte yandan bu kadar dar bir darbe ile çalışmak için radar alıcı aygıtlarının bant genişliklerinin geleneksel radar aygıtlarına göre çok daha fazla olması gerekir.

Ultra Geniş Bantlı radarın gönderim işaretinin izge genişliği (yani bant genişliği) gönderilen işaretin merkez frekansının en az %25 i kadardır. Merkez frekansı 2 GHz bir bant genişliğine sahip radarın bant genişliği 500 MHz, 4 GHz olanın ki ise 1 GHz dir. 1 GHz den daha büyük bant genişlikleri de oldukça sık kullanılmaktadır.

Bir UGB-radarda bu kadar büyük bant genişliklerinin kullanılması için bazı özel devreler gerekir. Antenlerin de bant genişlikleri oldukça fazla olmalıdır ve bu amaçla değişik frekans bantlarına sahip antenler paralel olarak kullanılırlar. Artık alıcı bir tınlaşım (resonance) frekansına sahip olamaz. Frekanstaki her bir tınlaşım dar bantlıdır ve burada bundan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Bir tipik UGB-radarı için örnek Darbeli Gürültü Radarıdır. Bu radar nano saniyeden daha düşük uzunlukta ve 4 mW lık güce sahip bireysel darbeleri 24 GHz merkez frekansında gönderir. Bant genişliği 8 MHz dir. Bu radar ister yayın yapsın isterse yapmasın, dışardan ölçüm tekniği ile gönderdiği darbeler ortam gürültüsünden ayırt edilemez.