www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kademeli Chirp Dalga Biçimi

Gönderici
bant genişliği
Ayarlanabilir
frekans bandı

Resim 1: Kademeli chirp radarında frekans akışı

τ
Gönderici
bant genişliği
Ayarlanabilir
frekans bandı

Resim 1: Kademeli chirp radarında frekans akışı

Kademeli Chirp Dalga Biçimi

Kademeli Chirp Dalga Biçimi, darbe sıkıştırma tekniği kullanan mevcut bir radarın menzil çözünürlüğünü iyileştirmek için kullandığı değişik bir yeni yöntemdir. Bu teknik, gönderici aygıtı geniş ve ayarlanabilir bir bant genişliğine sahip olmasına rağmen, ayrılmış bir frekans sınırları içinde çalışmak zorunda kalan, bir radar sisteminde menzil çözünürlüğünün iyileştirilmesi için uygundur. Bu özelliği ile bir frekans bandını aralarında paylaşmak zorunda kalan aynı tip radarlar için çok uygundur. Böylece bu radarlar arasındaki karşılıklı etkileşimler en az değere indirilebilir. (Chirp kelimesinin bir Türkçe teknik karşılığı yoktur, „kuş cıvıltısı“ gibi bir karşılığı kullanmak yerine doğrudan İngilizcesi yeğlenmiştir.)

Bir darbe radarında göndericinin bant genişliği menzil çözünürlüğünün bir ölçütüdür. Bir radarın menzil çözünürlüğü gönderici bant genişliğinin tersine orantılıdır. Kademeli chirp dalga biçiminde doğrusal frekans modüleli darbelerin (Linear Frequency Modulated Pulses, LFM) tüm bant genişliği „chirp“, denilen kendi aralarında frekansta da binişebilen, dar bantlı alt-chirp (sub-chirps) dizilerine bölünür.

Eğer gönderim işareti ayarlanabilir bir frekans bandı içinde daha küçük bant genişliğine sahip alt-darbelere bölünüyor ve alınan yankı işareti her bir taşıyıcı frekansa hatasız atanabiliyorsa, o zaman, bireysel bant genişliklerinin toplamından meydana gelen toplam işaret etkili daha büyük bir geniş bant genişliğine sahip olacaktır. Böylece menzil çözünürlüğü de oldukça iyileşir. Alıcı, her bir alım süresince sadece bir dar bant içinde alım yapmak zorunda kalacağından, beraberinde alıcının parazitlere karşı bağışıklığı da artacak ve aynı frekans bandında çalışan diğer radarlarla karşılıklı parazitler de en aza inecektir.

Radar aynı anda sadece bir frekansta işaret gönderebilir ve alabilir. Artık, hem gönderim bant genişliği, hem de alım frekansı ve alıcı bant genişliği sadece dar bir frekans bandında ayarlanabilir. Her bir frekans değişiminden önce gönderici ve alıcı bir yeni alt frekansa ayarlanır. Alt frekans bantlarının kendi frekansında bir sıra takip ederek çalıştırılması gerekli değildir. Örneğin, Costas kodu ile belirlenen bir frekans dizisinin takip edilmesi de mümkündür. Ancak bu, radar işaretlerinin işlenmesini daha da karmaşık duruma getirir.

ASR-E radarı gibi, pratikte mevcut bir darbe radarı ancak yazılım değişikliği ile kademeli chirp dalga biçimini kullanabilir ve böylece menzil çözünürlüğü oldukça iyileşir. Ancak pratikte bu uygulama zaman cetvelinde bazı sakıncalar yaratır. Kademeli chirp dalga biçiminin bir önemli sakıncası ise, ilgili her bir menzil bellek hücresinin (range bin) görüntülenebilmesi için önceden tüm frekansların alınması ve işlenmesinin gerekmesidir.