www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gürültü Radarı

Darbe biçimleme ve kenar keskinleştirme
Gürültü kaynağı
Karşılaştırıcı
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci

Resim 1: Bir evreuyumlu gürültü radarının blok şeması

Darbe biçimleme ve kenar keskinleştirme
Gürültü kaynağı
Karşılaştırıcı
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci
SAW
süzgeci

Resim 1: Bir evreuyumlu gürültü radarının blok şeması

Gürültü Radarı

Gürültü radarı, bir gürültü işaretini veya bir kaotik/rastgele modülasyonlu darbe katarını gönderim işareti gibi kullanan bir modern radar teknolojisidir. Hedef, bir en uygun ayarlı alıcı yardımıyla gönderim işareti ve yankı işareti arasında ilinti kurulması (correlation) ile belirlenir. Genellikle çok yüksek frekanslı bir gürültü üretecinin sağladığı işaretler doğrudan gönderilir. Bir diğer yöntem ise; gürültü üretecinden sağlanan işaretin fazının ya da frekansının modüle edilerek antene gönderilmesidir. Bu yöntemle ortaya çıkan küçük yan topuzlarda (sidelobes) enerji kaybı azalır ve enerji doğrudan faydalı ana demette toplanır, bu enerji dengelemesi sayesinde ortalama gücü sınırlı göndericileri de değerlendirmek mümkün olur. Diğer taraftan modülasyon işaretinin bant genişliği azalır ve daha düşük bir dinamiğe sahip alıcının kullanılması gerekir.

Gürültü radar teknolojisinin kullanılması sayesinde askeri radar sistemlerinde, örneğin bu güne başarılamamış, radarı - radar platformu gizlenmeksizin - eşzamanlı kullanmak gibi (Stealth Radar) önemli iyileştirmeler gerçekleştirilebildi. Gürültü radarı, çok Düşük Dinlenme Olasılığı (Low Probability of Interception, LPI) ve elektromanyetik uyumluluk özellikleri sayesinde bir gizli askeri operasyon sırasında düşmana ait hedefler başarıyla belirlenmektedir. Ancak bu uygulama için önemli radar parçalarının bazı özelliklere sahip olması gerekir:

Modülasyon işlevi olarak rasgele gürültü kullanan menzil ölçüm sistemleri, gönderilen ve alınan işaretlerin modülasyonları arasında ilinti kurarak menzili ölçerler. Modülasyon işlevinin izgesi (spectrum) bu ilintinin nasıl kurulacağını belirler, dolayısıyla buradaki sistem çıkışı yansıtıcı nesnenin uzaklığının bir ölçütü olur. Pratikte mümkün olabilecek her menzil için bir gecikme hattı üzerinde kendi çıkış fişi (jack) bulunmalıdır. Bir iyi menzil çözünürlüğü elde edebilmek için gecikme hattının basamakları yeterince küçük olmalıdır. Bu sayıda süzgeç kanalının fiziksel gerçekleşebilirliği bir gürültü radar sisteminin menzilini kısıtlar. Teorik olarak hem genlik- hem de frekans modülasyon kullanılabilir. Ancak frekans modülasyonunun diğer modülasyon türlerine göre sistemde üretilen parazit işaretlerine karşı bağışıklığı daha iyidir. Bu sistem geleneksel radar altimetresinin yerini alabilir ve darbe radarındaki ya da Frekans Modüleli Sürekli Dalga radarındaki gibi menzil ölçümlerinde ortaya çıkan belirsizlikleri önleyebilir. Ayrıca, bu sistemlerdeki sistematik ölçüm hataları da dışlanır ve birkaç desimetrenin altında bir duyarlılıkla çalışma imkânı ortaya çıkar. Bu sistem Aletli İniş Sistemlerinde (Instrument Landing System, ILS) altimetre olarak kullanılmaya uygundur.

SkyRadar PRO eğitim amaçlı çok uygun fiyatlı bir gürültü radarıdır. 9 m lik en büyük menzil ve 3,75 cm lik menzil çözünürlüğüne sahip bu radar seti bir sınıf ortamında kullanılmak için özel olarak geliştirilmiştir.