www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eğitim Radarlarına Bir Toplu Bakış

Resim 1: DPR-886 Darbe Radarı Semineri
Burada: Parazit işaret göndericisi bir Faz Dizi Antene yapılandırılıyor

Eğitim Radarlarına Bir Toplu Bakış

Eğitim Radarları dersleri daha da zenginleştirir: Öğrenciler kendi deneyimleriyle kanıtlayabildikleri teknik olayları asla unutmazlar ve teorinin anlaşılması için bir başarılı pratik denemenin değeri ölçülemez. Bir sonraki yapılacak seçim hangi temanın öğrenilmek istendiği ve (son ama en önemlisi) hangi aygıta maddi gücün yettiği ya da arzu edildiği üzerinedir.

Bir satıcı genellikle pazarladığı aygıtın yeteneklerinin ne olduğu ve bu aygıtla teknik-fiziksel olarak nelerin yapılabileceği hakkında bir fikir sahibi değildir. Örneğin, iletişim teknolojisi gibi bir özel alanda uzmanlaşmış satıcılar bunu yapabilir. Fakat radar eğitim setleri için böyle satıcılar mevcut değildir: Her satıcı elindeki malı satmak ister, aygıtın yapabilecekleri hakkında alıcılara bir sürü vaatlerde bulunur. Bunun için hatta tamamıyla farklı radarlara ait resimler ve teknik bilgiler bir belgede toparlanır ve aygıt neredeyse „her derde deva“ bir ilaçmış gibi tanıtılır.

Radar Temellerinde bir dizi radar eğitim seti tanıtılmıştır. Her bir aygıt belli eğitim amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Ne yazık ki (henüz) konuların tamamını kapsayan tek bir eğitim seti yoktur.

Radar Eğitim Setlerinin genel sorunu çalışmasına izin verilen ISM (Industrial, Scientific and Medical) denilen frekans bantlarında çalışan göndericilerin gücünün kuvvetle kısıtlanmış olmasıdır. Radar Eğitim Setlerinde kullanılmasına izin verilen frekans bantları: 2,4 GHz ila 2,5 GHz, 5,725 GHz ila 5,875 GHz ya da 24 GHz ila 24,25 GHz. Burada sunulan SD- ve FMSD- radar aygıtlarının nüvesi küçük bir yongadır: Silicon Radar GmbH tarafından geliştirilmiş bu TRX_024_06 yongası 24 GHz bandında 6 dBm (4 mW a karşılık gelen) bir gönderim gücüne sahiptir. Yonganın ikinci sorunu ise genellikle yüksek fiyatıdır. Bu yonga düşük sayılarda ve genellikle müşteri isteğine göre üretildiğinden fiyatı çok pahalı olmaktadır. Bir başlangıç kiti (starterkit) fiyatı halâ 1000 € civarında olabilir. Bununla beraber Gürültü Radarı Eğitim Seti, ilave aksesuarlara bağlı olarak 14 000 € dan başlar. DPR-886 Darbe Radarı Eğitim Seti 30 000 € nun çok üzerindedir (fiyatlar değişebilir).

Burada sunulan aygıtlar esas alınarak, isteğe bağlı olarak hem bir basit Yapay Açıklıklı Radar, hem de MIMO-radar sistemi için donanım elemanları ile birlikte (her biri serbestçe programlanabilen Dalga Biçimleme Üreteciyle birlikte radar alıcı-vericisi ve USB arayüzü gibi) temin edilebilir. Bu teklif en pahalı kısmı olan yazılımın öğrencilere tez konusu olarak verilebilmesi nedeniyle özellikle teknik yüksekokullar ve üniversiteler için ilgi çekicidir.

Radar Eğitim Setlerinin resim galerisi

Resim 2: Starter kit ST100: Bir SD-radarı için geliştirme kiti. Hareket algılayıcıları, bariyer radarı ve hız ölçümleri için uygundur.

Resim 3: Skyradar Basic II - Bir FMSD eğitim radarı. Basit hedef izleme, menzil- ve hız ölçümleri için uygundur. Uygun hedef modelleri kullanarak her bir Etken Yansıtırlık Yüzeyine ait çizgelerin yaratılmasında kullanılabilir.

Resim 4: Gürültü Radarı Eğitim Seti dershanenin bir panoramik görüntüsünü görüntülemektedir. Her kursiyer kendi alım kanalını WLAN üzerinden dizüstü bilgisayarıyla, tabletiyle veya akıllı telefonuyla yapılandırabilir ve böylece süzgeçlerin verimini, eşik değerlerini ve kazanç ayarlarını test edebilir.

Resim 5: Birinci Radar Eğitim Seti saf bir darbe radarıdır ve çok değişik kapsamlı faz-kodlanmış darbe-içi modülasyonu yürütebilir. Gönderici bant genişliği ve alıcı bant genişliği serbestçe yapılandırılabilir. Ancak bu sette bir PPI- ekran desteklenmemektedir.


Resim 6: Faz Dizi Gösterici bir anten grubunun ana ışıma çizgesinin yönünde ölçülebilir değişikliklere izin verir. İlaveten anten çizgelerinin yaratılmasında pratik deneyimler kazanılabilir.