www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Altimetre

Resim 1: Bir logaritmik ölçek kullanan altimetre göstergesi

Bir logaritmik ölçek kullanan altimetre göstergesi

Resim 1: Bir logaritmik ölçek kullanan altimetre göstergesi

Altimetre

Altimetre (ya da radyo-altimetre) genellikle bir uçaktan ya da bir uydudan yere dikey ışıma yapan darbe radar aygıtlarıdır. Bunlar yüksek frekanslı darbeler yollarlar ve geçen t0 süresine göre yerden h yüksekliğini hesaplarlar.

Daha alçak irtifalarda, En Büyük Ölçme Menzilinin daha az olmasına rağmen, kıyaslanabilir devre karmaşıklığı ile çok daha iyi çözünürlük sağlayan FMSD-radarı da kullanılır. Bir darbe radarında yükseklik aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir:

t0 = 2·h t0 = Darbe süresi
h = Yerden yükseklik
c0 = Işık hızı
(1)
c0

Radar sadece yerden yüksekliğini gösterebileceğinden, „Altimetre“ adlandırması yanıltıcıdır. Tanımlamaya göre yükseklik (altitude) sadece deniz yüzeyindeki bir uçuş sırasında ölçülebilir. Bu adlandırmanın tarihsel temeli bu aygıt ile standart donatılan uçakların ABD Donanmasına ait olmasına dayanır.

Gönderilen darbe nispeten bir düz yüzeyden yansır. Darbenin ön cephesi (leading edge) yer yüzeyine varmasını takiben aydınlatılan alan nokta biçiminden bir disk biçimine hızla genişler, beraberinde yansıyan enerji artar ve yankı işaretinin darbe cepheleri düzleşir. Sonunda bir halka oluşur ve bu halkanın geometrisi öyledir ki; çap artsa bile halka alanı sabit kalır. Yansıma alanı antenin demet genişliğine bağlıdır, ana demetin merkezindeki enerji, kenarlara göre daha kısa bir yol kat eder. Bu nedenle, darbe cephesinin darbe çatısına geçtiği nokta, yürütme zamanı (runtime) ölçüm noktası olarak kullanılır.
Altimetreler

kullanılırlar.

Örnek: „TOPEX/Poseidon“ ve „Jason-1“ altimetreleri.