www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Rozdział „Różnorodność jednostek radarowych i ich klasyfikacja“.

Podgląd strony internetowej

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

Schemat kierunkowy anteny typowego radaru 2D, obrotowy wykres Cosecans²

Rysunek 1: Symboliczna reprezentacja obszaru pokrycia z radaru 2D

Istnieje wiele radarów różnej wielkości o różnych parametrach użytkowych. Niektóre z nich są wykorzystywane w kontroli ruchu lotniczego na lotniskach, inne mają duży zasięg i są używane w obronie powietrznej jako radary wczesnego ostrzegania. Stanowiska kontroli pocisków mają również jako swój trzon jednostkę radarową. Dostępne są mniejsze radary przenośne, które obsługuje i utrzymuje tylko jedna osoba, a także systemy, których zespoły wypełniają kilka dużych pomieszczeń.

Cele nauczania w tym rozdziale

Rysunek 2: Symboliczna reprezentacja obszaru pokrycia z radaru 2D

W tym rozdziale zapoznasz się z urządzeniami radarowymi o różnym przeznaczeniu i różnej konstrukcji. Student powinien znać różnice między radarami pierwotnymi i wtórnymi oraz potrafi wyjaśnić zarówno zalety, jak i wady tych dwóch różnych systemów radarowych.