www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Kapitola „Rozmanitost radarových jednotek a jejich klasifikace“.

Náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Směrový diagram antény typického 2D radaru, rotační diagram Cosecans²

Obrázek 1: Symbolické znázornění oblasti pokrytí z 2D radaru

Existuje celá řada radarů různých velikostí s různými výkonnostními charakteristikami. Některé z nich se používají při řízení letového provozu na letištích, jiné mají velký dosah a používají se v protivzdušné obraně jako radary včasné výstrahy. Základem řídicích stanic raket je rovněž radarová jednotka. K dispozici jsou menší mobilní radary, které obsluhuje a udržuje pouze jedna osoba, a systémy, jejichž sestavy vyplňují několik velkých místností.

Cíle učení v této kapitole

Obrázek 2: Symbolické znázornění oblasti pokrytí z 2D radaru

V této kapitole získáte přehled o radarových jednotkách různého použití a provedení. Má znát rozdíly mezi primárním a sekundárním radarem a umět vysvětlit výhody i nevýhody těchto dvou různých radarových systémů.