www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Раздел «Видове радари и класификация на радарите»

Изображение 1: Символично представяне на зоната за откриване на 2D радар

Символично представяне на зоната за откриване на 2D радар

Изображение 1: Символично представяне на зоната за откриване на 2D радар

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.