www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Контрольні питання

Ім’я:______________________________________

Спробуйте відповісти на низку контрольних питань, підібраних на основі питань, які часто виникають під час вивчення цієї теми. Для цього ви можете, за необхідності, роздрукувати відповідний бланк.

Дайте відповіді на поставлені нижче запитання з основ радіолокації. Орієнтовний час виконання тесту – 30 хвилин. Під час підготовки відповідей ви можете використовувати кишеньковий калькулятор, однак чисельні значення параметрів у задачах підібрані так, щоб обчислення можна було б виконати в умі.

  1. Опишите прохождение радиолокационных сигналов от устройства, являющегося их источником, до индикатора пользователя.
  2. Поясніть область використання антенного перемикача та вкажіть випадок, коли радіолокатор може функціонувати без нього.
  3. У багаточастотному радіолокаторі з двома ідентичними передавачами використовується тільки один з них.
    1. Розрахуйте зменшення дальності дії радіолокатора (без урахування флуктуаційних втрат) відповідно до рівняння радіолокації.
    2. Як на дальність дії радіолокатора вплинуть додаткові флуктуаційні втрати?
  4. 4. Тривалість зондувального імпульсу передавача імпульсного радіолокатора складає 1,5 мкс, а час відновлення антенного перемикача 0,5 мкс. На якій мінімальній відстані від антени має знаходитися літак, щоби його можливо було виявити таким радіолокатором?