www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Temelleri Başarı Testi 1

Ad:______________________________________

Bu bölümü tamamladığınızda aşağıda yer alan soruları yazılı olarak yanıtlayabilmeniz gerekir.
(Lütfen bu sayfayı yazıcıda bastırınız.)

Radar temelleri hakkındaki aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlamak için 30 dakika yeterlidir. Hesap makinesi kullanabilirsiniz, ancak örnekleri, hesapları kafadan yapılabilecek şekilde seçiniz.

  1. Bir radar işaretinin, göndericiden başlayarak, radar ekranına kadar olan sürecini anlatınız!
  2. Bir Dubleks Aygıtının görevini anlatınız ve bu tür bir aygıtın kullanılmasına gerek kalmayabileceği bir olası koşulun ne olduğunu belirtiniz!
  3. Frekans-çeşitlemeli-modda çalışan bir uçuş güvenlik radarında, eş yapıda iki göndericiden biri arıza nedeniyle devre dışı kalıyor.
    1. Dalgalanma kayıplarını dikkate almadan, radar denklemine göre hangi etmen radarın menzilinin azalmasına yol açar?
    2. Dalgalanma kayıplarının dikkate alınması durumunda hangi etmen menzili etkiler?
  4. Bir darbe radar aygıtında gönderim darbesi uzunluğu 1,5 µs ve Dubleks Aygıtın Toparlanma Zamanı 0,5 µs dir. Bu koşullarda bir uçağın ekranda görüntülenebilmesi için bu uçağın menzilinin en az ne kadar olması gerekir?