www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Întrebări recapitulative

Name:______________________________________

Pentru verificarea cunoştinţelor legate de acest capitol, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări.
Pentru a rezolva mai uşor problemele, puteţi să listaţi la imprimantă această pagină.

Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări legate de principiile radiolocaţiei. Timpul necesar pentru a răspunde la aceste întrebări este de aproximativ 30 de minute. Puteţi folosi un calculator de buzunar, dar valorile numerice au fost astfel alese încât să permită un calcul mintal simplu şi rapid.

  1. Descrieţi traseele semnalelor radar, de la echipamentul care le generează şi până la indicator!
  2. Enumeraţi funcţiile îndeplinite de comutatoarele de antenă şi prezentaţi un exemplu în care un radar poate funcţiona fără comutator de antenă.
  3. Un radar cu diversitate de frecvenţă care utilizează două emiţătoare identice, funcţionează cu un singur emiţător.
    1. Calculaţi scăderea distanţei de descoperire a radarului (fără a lua în considerare pierderile de fluctuaţie) cu ajutorul ecuaţiei radiolocaţiei.
    2. Cum este influenţată distanţa de descoperire dacă se iau în considerare şi pierderile de fluctuaţie?
  4. Durata impulsului de sondaj a unui radar este 1,5 µs, iar timpul de restabilire al comutatorului de antenă este 0,5 µs. Care este cea mai mică distanţă la care se poate afla un avion faţă de radar şi mai poate fi încă descoperit de radar?