www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ölü bölge

h
DÖlü bölge

Resim 1: Bir gemi radarının etrafındaki ölü bölge

h
DÖlü bölge

Resim 1: Bir gemi radarının etrafındaki ölü bölge

Ölü bölge

Bir deniz yöngüdüm radarının veya bir kıyı koruma radarının anten yüksekliğine bağlı olarak, yakın mesafede hedeflerin tespit edilemediği bir kör bölge belirir. Bir deniz yöngüdüm radarının veya bir kıyı savunma radarının anten yüksekliğine bağlı olarak, sakin deniz koşullarında, anten yüksekliği h ve uzaklığı DÖlü Bölge olan bir dik üçgen oluşturur, böylece kör bölge trigonometrik bir işlevle hesaplanabilir.

DÖlü bölge = h· cot (θ/ 2) (1)

Çoğu yöngüdüm radarında olduğu gibi, dikey yarı genişliği θ = 20° … 25° olan fan yelpazesi biçimindeki bir anten çizgesinde, bu ölü bölge anten yüksekliği arttıkça genişler. Bununla birlikte, aynı zamanda, deniz yüzeyinde radar ufkuna kadar (arkasında bir ölü bölge de vardır) en büyük menzil de artar, bu bakımdan burada bu iki durum arasında bir uzlaşmaya gitmek gerekir. Korsan saldırılarıyla mücadelede önemli bir işlevi olan, bu yakın bölgeler için gemilere ek olarak genellikle özel kısa menzilli radar aygıtları kurulur.

Böyle bir kör bölge, yüksek bir kurulum alanına sahip (örneğin bir dağda) kıyı gözetleme radarları tarafından da oluşturulabilir. Çoğunlukla bu ordu radarları ters kosekant-kare çizgeli daha pahalı antenler kullanır.