www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Mrtvá zóna

h
Dmrtvá zóna

Obrázek 1: Mrtvá zóna lodního radaru

h
Dmrtvá zóna

Obrázek 1: Mrtvá zóna lodního radaru

Mrtvá zóna

V blízké zóně námořních navigačních radarů a radarů pobřežní obrany se vyskytuje tzv. mrtvá zóna, ve které není možné detekovat cíl. Horizontální Dm.z. této zóny závisí na výšce h a šířce anténního svazku θ radaru. Pro klidné podmínky na mořské hladině se tento rozměr určuje jako katétr pravoúhlého trojúhelníku podle vzorce:

Dm.z. = h· cot (θ/ 2) (1)

Většina navigačních radarů má vějířovitý paprsek s šířkou poloviční výkonové hladiny θ = 20° … 25°. Jak ukazuje vzorec (1), velikost mrtvé zóny se zvětšuje s rostoucí elevací antény. Současně se zvětšuje dosah detekce cíle až k radarovému horizontu, za kterým rovněž není detekce cíle možná, tj. vzniká další mrtvá zóna. Při volbě výšky radarové antény je tedy třeba učinit kompromis mezi velikostí blízké mrtvé zóny a dosahem detekce cíle.

Navigační radary na velkých lodích mohou mít dosah mrtvé zóny až několik set metrů. V takových případech jsou lodě často vybaveny speciálními radary krátkého dosahu, které monitorují blízké pole. To je důležité zejména pro ochranu lodí před útoky pirátů.

Podobná mrtvá zóna se vyskytuje u pobřežních sledovacích radarů, zejména těch, které jsou umístěny na vyvýšeném místě (např. na hoře). Takové radary, které jsou ve většině případů vojenské, používají dražší antény s obráceně kosekant-čtvercovým obrazcem.