www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Aletli menzil (Instrumented Range)

Aletli menzil, bir radar aygıtının yankıları görüntüleyebildiği menzil bölgesidir. Bu, radarın gerçek menzili veya algılama olasılığı hakkında bir ifade değildir. Aletli menzil ifadesi, genellikle ekranlarda mümkün olabilen en büyük ayarlanabilir ölçek ile aynıdır.

Bir aletli menzil, üç koşula dayalı olarak yapıcı olarak belirlenir:

Bu nedenle, aletli menzil teknik olarak bu koşulların belirttiğinden biraz daha büyük boyutlandırılmalıdır. Ek olarak, diğer koşullarının da etkisi olabileceğini hesaba katmak gerekir.

Örneğin, bir deniz yüzeyi arama ve yöngüdüm radarlarının en büyük menzili, yeryüzünün eğriliğinin sebep olduğu radar ufku olarak adlandırılan bir bölgeyle sınırlıdır. Radarın anten yüksekliğine bağlı olarak bu, yaklaşık 40 NM, yani 74 km ye karşılık gelir. Daha fazlası gereksiz olacaktır, böylece diğer tüm koşullar (gönderim gücü, alım süresi) bu menzile uyarlanabilir ve sonuçta bu, tam olarak bir 40 NM lik aletli menzile karşılık gelir.