www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Zasięg przyrządów

Zasięg przyrządowy to maksymalny zasięg radaru, w którym mogą być wyświetlane sygnały echa. Nie jest on miarą rzeczywistego zasięgu radaru ani prawdopodobieństwa jego wykrycia. W większości przypadków zasięg oprzyrządowania jest równy największej możliwej skali, jaką można ustawić na wyświetlaczach.

Oprzyrządowany zasięg jest określany konstrukcyjnie na podstawie trzech kryteriów:

W związku z tym oprzyrządowany zasięg powinien być technicznie zwymiarowany nieco większy niż określają to te warunki. Ponadto, mogą wystąpić inne warunki.

Na przykład, w przypadku radaru morskiego nadzoru powierzchniowego, jego maksymalny zasięg jest ograniczony przez krzywiznę ziemi do tzw. horyzontu radarowego. W zależności od wysokości anteny radaru, odpowiada to około 40 NM lub około 74 km. Więcej byłoby po prostu niepotrzebne, więc wszystkie inne warunki (moc nadawania, czas odbioru) mogą być dostosowane do tej odległości.