www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Geïnstrumenteerd bereik

Het geïnstrumenteerde bereik is het maximale bereik van een radar waarbinnen echosignalen kunnen worden weergegeven. Het is geen maatstaf voor het werkelijke bereik van de radar of de waarschijnlijkheid van detectie. In de meeste gevallen is het geïnstrumenteerde bereik gelijk aan de grootst mogelijke schaal die op de displays kan worden ingesteld.

Een geïnstrumenteerd bereik wordt bepaald door constructie op basis van drie criteria:

Het bereik van de instrumenten moet daarom technisch iets groter worden gedimensioneerd dan deze voorwaarden voorschrijven. Bovendien kunnen ook andere voorwaarden in werking treden.

In het geval van een radar voor maritieme oppervlaktebewaking bijvoorbeeld wordt het maximale bereik beperkt door de kromming van de aarde tot een zogenaamde radarhorizon. Afhankelijk van de antennehoogte van de radar komt dit overeen met ongeveer 40 NM of ongeveer 74 km. Meer zou eenvoudigweg onnodig zijn, zodat alle andere voorwaarden (zendvermogen, ontvangsttijd) aan deze afstand kunnen worden aangepast.