www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Přístrojový dosah radaru

Přístrojový dosah je maximální dosah radaru, ve kterém lze zobrazit echo signály. Nejedná se o míru skutečného dosahu radaru nebo pravděpodobnosti jeho detekce. Ve většině případů se přístrojový dosah rovná největšímu možnému rozsahu, který lze na displejích nastavit.

Přístrojový dosah se určuje konstrukčně na základě tří podmínek:

Přístrojový dosah by proto měl být technicky dimenzován poněkud větší, než určují tyto podmínky. Kromě toho mohou působit i další podmínky.

Například v případě radaru pro sledování mořské hladiny je jeho maximální dosah omezen zakřivením Země na tzv. radarový horizont. V závislosti na výšce antény radaru to odpovídá přibližně 40 NM nebo asi 74 km. Více by bylo jednoduše zbytečné, takže všechny ostatní podmínky (vysílací výkon, doba příjmu) lze přizpůsobit této vzdálenosti.